BetterAid

BetterAid är en sammanslutning av över 700 organisationer som arbetar med att undersöka hur effektivt bistånd är. I nästa vecka har de möte i Härnösand. En av Afrikagruppernas partnerorganisationer, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, (ZIMCODD) är medlem i BetterAid och finns representerade i Härnösand.

Mötet är en del av en serie möten och samråd under BetterAid paraplyet för att de ska vara förbereda inför ”Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF-4)” mötet som ska ske i Busan i November. Där ska man se över framstegen utifrån Parisagendan och Accra Agenda for Action (AAA). ZIMCODD är med  i den strategiska arbetsgruppen för policyarbetet, som nu ska börja arbeta på agendan inför HLF-4.

– Jag kommer att använda mötet till att uppdatera kollegor om hur långt vi har kommit med arbetet i Zimbabwe, berättar Showers Mawowa, ZIMCODDs representant. Vi hade ett möte i Februari med olika organisationer och fick då en överblick över hur effektivt biståndet är i Zimbabwe. Möjligheten som vi har fått på det kommande HLF-4 är en milstolpe och det är viktigt att vi kommer förberedda dit. Som en NGO är det vårt privilegium att kan vi kritisera biståndet både ifrån ett utifrån- och inifrån perspektiv.

Recommended Posts