Bengt Nilsson på krigsstigen mot bistånd

I samband med folkomröstningen i Sudan angrep Bengt Nilsson svensk biståndet till Afrika igen. Det kan nog finnas fog för kritik av Sida ibland, men vad vill Nilsson?

Den kontinent där länderna haft den senaste och mest djupgående europeiska ockupationen, är den kontinent där demokratin är svagast. Och ett land där ockupationsmakten haft den mest omfattande illegala bosättningspolitiken är, enligt Nilsson, det sämsta biståndslandet. Samband eller en ren tillfällighet? 

Nilsson kallar landet Mugabeland. Han blandar ihop att Zimbabwe tidigare haft ett personnamn. Då hette det Rhodesia, efter en engelske affärsman, som fick den engelska drottningens välsignelse att med sitt företag, BSAC ockupera landet och massakrera tiotusentals människor. I nästa bloggar skall jag ta upp Nilsson ytliga åsikter om Zimbabwe och biståndet. Jag utgår från hans bok ”Sveriges afrikanska krig”, som kom ut för några år sedan. Boken inleds med en märklig förklaring – att han inte är korrupt bara för att boken ges ut på Timbro. Möjligen kan läsarna få sådana farhågor, då boken är full med en vulgär antisocialistisk retorik från det kalla kriget. Boken innehåller dock intressanta exempel på olämpliga biståndsinsatser i Nordafrika, som jag inte kan bedöma relevansen av, då mina kunskaper om Nordafrika är begränsade. Man hade önskat att Nilsson haft samma inställning till sina kunskaper om Zimbabwe innan han demoniserade landet och det svenska biståndet.  

Birger Nordström

Recent Posts