Balansgång

OmVärlden har en artikel som förklarar varför Sverige har ökat sitt bistånd till Zimbabwe. Det är mer pengar till undervisning, hälsovård och barn som på något sätt är utsatta. Genom dessa insatser, hoppas Svergie kunna bidra till en demokratisk utveckling av landet.  Biståndet gås inte genom den Zimbabwiska statens kanaler men samordnas med nationella planer.

Elever har fått tillgång till mer skolböcker under det senaste året. Här sitter studenter på ett biblotek i Gwanda

Trots bistånd och andra åtgärder kommer 11.5% av befolkningen att behöva någon slags hjälp för att kunna äta en tillräckligt varierad kost. Den pågående regnsäsongen har vairt väldigt dålig på många platser i landet.

Läs om vad personal på Sveriges ambassad i Harare tänker om Zimbabwes framtid i artikeln: Svår balansgång för Sverige.

 

Recent Posts