Åtgärder för att fler mammor ska överleva

–       Det är nedslående att konstatera att antalet kvinnor i Zimbabwe som dör under förlossningen har ökat från 725 dödsfall per 100 000 levande födda till 960 dödsfall per 100 000 levande födda. Dödsfallen ökar både för kvinnorna som föder och för de som föds, säger vice premiärminister Thokozani Khuphe.

Owen föddes på Mpilo sjukhuset.

Det bekräftar att mödradödligheten är en stor utmaning för Zimbabwe. EU har uppmärksammat detta och har gett 2 miljoner dollar för ett utbildnings program till 17 skolor för barnmorske utbildning. Förhoppningsvis kommer det leda till att fler flickor och kvinnor får tillgång till utbildad personal som kan ge dem den vård de behöver. Ett annat initivativ att hjälpa Zimbabwe att minska mödra dödligheten kommer den brittiska regeringen. De har skapat ett utbyte mellan ett sjukhus i Bristol och ett av de större sjukhusen i Bulawayo, Mpilo.  Den ansvarige brittiska ministern, Andrew Mitchell, förklarar insatsen:

– Det är en internationell skandal, att tusen kvinnor dör varje dag under graviditet eller förlossning. Den tragiska omfattningen av mödra-och barnadödligheten är en viktig prioritering för den brittiska regeringen och något vi arbetar med att motverka.

Zimbabwe går emot trenden i de flesta afrikanska länder där barnadödligheten minskar, enligt en rapport från Världsbanken. Det finns många skäl till det, bland annat har 50% av gravida kvinnor på landsbygden sin förlossning hemma. Det är också en fråga om resurser. Vem är det som bestämmer ifall någon ska försöka ta sig till en klinik? Vem är det som har pengarna? Det är viktigt att arbeta med attitydförändringar, så att fler kvinnor och nyfödda flickor och pojkar kan överleva komplikationer.

Men det finns förhoppningar att trenden av mödradödlighet ska sluta öka och minska istället. Förutom initativ från både EU och Storbritannien, blir det mindre vanligt med barnäktenskap. 98% av gifta kvinnor känner till olika preventivmedel, det är också ett steg mot minskad mödradödlighet. Men det kommer att ta lång tid innan Zimbabwe har samma låga mödradödlighet som det är i Sverige.

Recent Posts