Affärsutbildning leder till respekt

Viola, Tambudzai,  Ravio, Anna, Patricia, Fungayi,  Nyeveru, Saruna, Precious , Phinwayi  och Patience har alla deltagit i en utbildning i hur de kan göra föra att driva egn affärsverksamhet i liten skala. Utbildningen blev ett lyft för alla kvinnor som deltog, de har lärt sig sköta bokföring och använda sig av marknadsföring.  Det har bidragit till att kvinnorna tjänar pengar och blir  självförsörjande. Många har till exempel nu möjlighet att betala skolavgifter för sina barn.

Arrangör av utbildning var FACT-Chiredzi som är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer. Alla kvinnor som gick utbildningen är på något sätt involverade i FACTs verksamhet, genom att till exempel vara en peer-utbildare eller hemsjukvårdare. Många har deltagit i FACTs aktiviteter  i flera år. Kvinnorna delar gärna med sig om sina livsöden och situationer.  Här är ett axplock:

–          Jag har fyra barn och nio barnbarn, berättar  Anna. Tre av min barnbarn är nu föräldralösa.

–          Jag ändraded mitt beteende efter jag hade  testat positiv, säger Nyeveru och fortsätter,  många av mina vänner har dött i hiv och aids och det är tack vare de kunskaper som  jag har fått genom FACT som jag har klarat mig.

–          För några år sedan var sängliggande men nu är jag helt återställd och har lyckats förbättra  mina familjerelationer, förklarar  Precious om vad FACT betyder för henne.

Målgruppen som FACT arbetar med är före detta sex arbetare. Kvinnorna är ofta ensmanstående och har svårt att få gehör för sina åsikter i samhället. Men genom utbildningar som denna får de en självkänska som bidrar till att de vågar mer och människor i deras omgivning ger dem respekt.

Recent Posts