Kersti Palmberg får Solidaritetspriset 2016

 Kersti Palmberg får Solidaritetspriset

Solidaritet handlar om att gemensamt ta ansvar att arbeta för en rättvis värld. För att uppmärksamma värdet av solidaritet delade Afrikagrupperna för fjärde året i rad ut Solidaritetspriset. Priset gick till Kersti Palmberg och delades ut på Schysst Jul den 3 december 2016.

Kersti har engagerat sig för organisationen ENMT i Zimbabwe. Sedan början av 90-talet har organisationen gått från att driva ett litet bibliotek i ett klassrum till ett kulturcentrum med 27 000 böcker, bokboxar på 40 skolor och ett flertal studiecirklar.

– Kersti är inspirerande och hon har involverat hela sin familj i sitt solidariska arbete. Med solidaritetspriset vill vi uppmärksamma solidariska handlingar, säger Johanna Arkåsen, ordförande för Afrikagrupperna

Under alla dessa år har Kersti dessutom spridit kunskap om Zimbabwe, demokratiutveckling och vikten av bibliotek för kunskapsutveckling i Sverige.

– Utan Afrikagrupperna hade inget av detta varit möjligt, säger Kersti

Solidaritetspriset, Afrikagrupperna, Kersti Palmberg
Kersti Palmberg får Solidaritetspriset 2016

Läs artikeln med Kersti i AGERA 

Recent Posts