Västsahara i fokus på riksdagsseminarium

Nu har vi frammanat lite ny Västsaharapolitik avslutade Lotta Jonsson-Fornarve (V) seminariet Vad ska Sverige göra i säkerhetsrådet? Seminariet organiserades gemensamt av riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna och civilsamhällesorganisationer där Afrikagrupperna var en av medarrangörerna tillsammans med bland annat Emmaus Stockholm, Praktisk solidaritet och Svenska Västsaharakommittén. Seminariet visade på stor bredd både vad gäller deltagande och ämnen och lösningar som togs upp.

Västsahara representerades av mänskliga rättighetsaktivisterna Brahim Dahane och Senia Bachir Abderahman. Brahim leder den enda västsahariska mänskliga rättighetsorganisationen i ockuperade västsahariska områden som erkänts av Marocko. Organisationen stödjer och hjälper de som utsatts för tortyr, fängelse och brott mot mänskliga rättigheter. Senia är född och uppvuxen i flyktingläger i Algeriet och har arbetat som rådgivare åt Afrikanska Unionen.

FNs fredsbevarande styrka MINURSO rapporterar inte brott mot mänskliga rättigheter.

– Vi behöver konkreta aktioner, Sverige kan göra ett tydligt ställningstagande för Västsahara under röstningen i Säkerhetsrådet angående MINURSO’s mandat den 27 april, sa Senia Bachir Abderahman under seminariet.

-FN-spåret är en återvändsgränd. Sverige har en ytterst liten möjlighet att påverka i säkerhetsrådet. Sverige har redan missat sin chans att verkligen påverka utvecklingen. Detta när Sverige valde att inte erkänna Västsahara som en självständig stat sa folkrättsprofessorn Ove Bring och fortsatte med att naturresurser inte ska användas och profiteras på av någon annan än den som är den rättmätige ägaren enligt internationell lag, i det här fallet det västsahariska folket.

Brahim tryckte på att det västsahariska folket inte har någon röst och kan inte göra sig hörda internationellt, ingen bryr sig om våra rättigheter. Före detta FN-rättschefen Hans Corell och före detta MINURSO-chefen Kurt Mosgaard var också kritiska till säkerhetsrådets möjligheter och vilja till att lösa konflikten.

Enligt Lena Thunberg, Tidskriften Västsaharas redaktör, visar inte Sverige på något mod, står inte upp för internationell lag och gör inte det som sagts – att erkänna Västsahara och ge bistånd till flyktingarna.
Seminariet avslutades med en panel med representanter från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

– Fantastiskt att se att så många är aktiva i denna viktiga fråga. Att förhindra konflikt och följa internationell rätt är viktigast . Vi hoppas att MINURSO ska komma tillbaka i full fart och vi kommer jobba för att styrkan ska ha mandat att rapportera brott mot mänskliga rättigheter som alla andra fredsbevarande FN-styrkor, Pernilla Stålhammar, Utrikespolitisk talesperson (MP).
– Jag tror vi som Liberalerna är redo att erkänna Västsahara och vi måste influera våra kollegor i EU att arbeta med frågan, sa Said Abdou Näringspolitisk talesperson (L).
Tydligt är att Västsaharas rätt till självbestämmande enar över politiska gränser. Sverige har en lång historia av att stå upp för folkrätt och mänskliga rättigheter. Det är mer än dags att leva upp till detta angående Västsahara.

Lotta Comé – temahandläggare, Sanna Ström – organisationsutvecklare

För mer information

http://www.vastsahara.net/

För att se seminariet i efterhand

https://www.facebook.com/emmausstockholm/?fref=ts

Recommended Posts