Protestläger – nytt skede i Västsaharas frihetskamp

Tiotals tusen västsaharier deltar sedan tre veckor i fredliga protester i öknen på ockuperat område, mot Marockos ockupation och för den folkomröstning om Västsaharas självständighet som FN utlovade för snart 20 år sedan.

Lägren ligger flera kilometer utanför de största städerna. Enligt några uppgifter följer detta att samla samhällsmedlemmarna ute i öknen gamla traditioner för att dryfta och lösa stora frågor för befolkningen.

Marocko har svarat med polis och militär, som omringat och skurit av försörjningslinjerna till lägren, en 14-årig yngling dödades då en bil besköts vid entrén till det största lägret. Flera andra incidenter har inträffat, och ett av de minsta lägren ska, enligt obekräftade uppgifter, ha rivits av trupperna. Utländska besökare stoppas redan vid inresan, vilket drabbade åtta spanska aktivister från Kanarieöarna söndag 31 oktober.

Men kvar står faktum att den politiska kampen lämnat skedet med skärmytslingar i städernas gränder och gator. Nu pågår också stora massdemonstrationer, väl synliga för den som vill se. De utmanar ockupationsmakten utan att i sig hota ockupanternas liv och lem.

Varje angrepp mot lägren blir också synligt, vare sig det sker med skottlossning, frontalangrepp eller genom utsvältning – att skära av försörjningslinjerna till de anhöriga inne i städerna.

Detta dock under förutsättning att omvärlden uppmärksammar situationen, bryter det mediaförbud som marockanerna upprätthåller och sätter press på Marocko att ta reson och förhandla.

I detta måste vi alla bidra! Afrikagrupperna har tagit initiativet att be Röda korset och ordföranden Bengt Westerberg att verka för att Internationella Röda Korset ska övervaka den humanitära situationen i  lägren. Några europaparlamentariker försöker få tillträde till
lägren. Amnesty International har krävt en utredning av skotten mot den bil som 14-åringen färdades i.

En intressant fråga är hur den svenska regeringen nu reagerar. Med ”tyst diplomati” som hittills eller med hör- och synbara protester. Det finns en del att reagera på:

  • mot Marockos omringande av lägren, våldshandlingarna och den hindrade eller begränsade tillförseln av mat, vatten och medicin med mera.
  • att ge klara signaler mot fortsatt EU-samarbete enligt partnerskapsavtalen med Marocko på grund av brotten mot åtagandena i avtalen att respektera demokratl och mänskliga rättigheter, och
  • att inom FN verka för att övervakningsstyrkan MINURSO omedelbart reagerar på Marockos hantering av vapenvilan, och för att ge styrkan mandat att övervaka respekten för de mänskliga rättigheterna

Två större avtal mellan EU och Marocko behandlas nu i det tysta: det välbekanta fiskeavtalet samt ett nytt jordbruksavtal. Av den så ofta upprepade svenska deklarationen att ”vi betraktar Västsahara som ett ockuperat territorium” följer folkrättsligt att båda avtalen måste undanta Västsahara.

De massiva protesterna från västsahariernas sida är både imponerande, välplanerande och samtidigt riskfyllda.

Mycket hänger på hur vi och andra i omvärlden bidrar med information, medvetandegörande och konkret stöd.

Sören Lindh, koordinatör för Västsharaaktionen

Titta på videoklipp från lägren!

Recommended Posts