Plundring, prioriteringar och agerande

EFTER 43 ÅR AV OCKUPATION – NÄR SKA EU SLUTA PLUNDRA VÄSTSAHARA?
Del 2. Plundring, prioriteringar och agerande

EUCOCO samlar västsahariska organisationer och solidaritetsrörelsen
Ett forum som EUCOCO har stor bäring på hur kampen och ageranden i solidaritet med Västsahara ska föras framåt. Särskilt med tanke på den breda uppslutningen av västsaharier och Västsaharavänner som forumet samlat. Förutom brandtal i solidaritet samlas deltagarna i arbetsgrupper för att utforma arbetet framåt och summera vad som hänt under föregående år.

I fråga om naturresurser summerar EUCOCO följande prioriteringar framåt:
1. Att uppmärksamma Europaparlamentariker på att handelsavtal mellan EU och Marocko innebär brott mot internationell rätt då som nu, när västsahariska naturresurser inkluderas – utan att västsahariska folket tillfrågas. I januari förväntas avtalet tas upp i fiskeriutskottet, för att sedan komma upp för omröstning i Europaparlamentet efter årsskiftet.
2. Att uppmärksamma, pusha och bedriva bojkott gentemot de företag som investerar i ockuperade Västsahara. Upplistning av företag baserat på land går att finna på WSWR:s hemsida HÄR.

Tung legal grund att stå på – dags att ta verktygen vidare
En representant från Western Sahara Campaign UK, som driver rättsfall angående fisk och engelska rättssystem, förklarar  att det varit en aktiv samordningsstrategi från Polisario att klargöra och etablera det Västsahariska territoriets legala status inom EU. Nu när det alltså föreligger två tydliga domar, (2016 och 2018 som slår fast att Västsahara är ett distinkt och separat territorium från Marocko) så finns grund att stå på för att kunna använda dessa domstolsutfall nationellt gentemot de företag som fortsätter bedriva handel trots brott mot folkrätt och internationell rätt.

Ta ställning du också!
Visste du att de svenska företagen Wisby Tankers, Atlas Copco och våra pensionspengar genom Första, Andra, Fjärde och Sjunde AP-fonden investeras i ockuperade Västsahara? AP-fonderna till ett uppskattat värde av 11,8 miljarder kronor.

Vi vill inte bygga en säker framtid för pensionärer i Sverige på bekostnad av tre generationers väntan på att få bestämma om sin egen framtid.  Högst pris för att prata om folkrätt och Västsahara betalar västsahariska familjer. Men alla behöver inte betala ett så högt pris. Snart kan du ta ställning tillsammans med oss och skriva till beslutsfattare på www.stoppaplundringen.se.

”Vi fördömer plundringen av Västsaharas naturresurser av europeiska länder” avslutar Pierre, ordförande för EUCOCO konferensdagarna. Det gör på Afrikagrupperna med!

Läs mer:
Om Afrikagruppernas arbete för ett fritt Västsahara
Del 1. Plundring och ordkrig
Del 3. Från Sverige till Sydafrika i solidaritet med Västsahara

Text: Sanna Ström
Bild: Sanna Ström och Caroline Nord från Afrikagrupperna respektive Emmaus Stockholm tillsammans med Aminatou Haidar.

Recommended Posts