Hur länge ska det hycklas?

Klimatavtalet från Paris trädde i kraft förra veckan. Denna vecka har årets klimattoppmöte, COP 22, dragit igång i Marrakesh, Marocko. I Paris kom man överens om att den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2 grader jämfört med förindustriell tid. Årets möte ska enligt uppgift handla om hur Parisavtalet ska förverkligas, upprättandet en gemensam regelbok för hur alla länders koldioxid-utsläpp ska mätas och rapporteras samt en färdkarta på hur de 100 miljarder dollar som årligen ska användas för klimatanpassningar i låginkomstländer ska säkras.

Klimatförändringarna gjorde sig påminda i Johannesburg igår. Ett skyfall skapade översvämningar som blockerade flera stora vägar och har hittills dödat 6 personer. © Zubair Sayed

Klimatförändringarna gjorde sig påminda i Johannesburg igår. Ett skyfall skapade översvämningar som blockerade flera stora vägar och har hittills dödat 6 personer. © Zubair Sayed

Det hjälper inte att skriva på ett avtal, de globala utsläppen fortsätter att öka, år 2015 var det varmaste året hitintills, den globala uppvärmningen är redan uppe i 1 grad så det är verkligen mer än dags att speeda upp handlingen.

Vid förfrågan till en av våra samarbetspartner i Sydafrika, miljöorganisationen groundWork vad som är viktigast att uppnå under mötet utifrån ett Sydperspektiv kom svaret genast – ”det som inte kommer att beslutas om och det är tidsramar för åtgärder”. Utan tydliga deadlines kommer vi aldrig kunna nå utsläppsmålenn i tid.

En av Afrikagruppernas partnerorganisationer, Rural Women Assembly, deltar på mötet. De organiserar landsbygdskvinnor i Södra Afrika och de om några vet hur de pågående klimatförändringarna förändrar deras livsbetingelser och försörjningsmöjligheter. Torkan pågår sedan flera år tillbaka i hela Södra Afrika, den senaste El Nino, ett väderfenomen som genom klimatförändringarna drastiskt ökat i intervall och kraft, drabbade över 1,5 miljoner moçambikier.

Det blir än mer tveeggat när årets möte hålls i Marocko. Marocko som saknar både olja och gas har med stöd av både EU och Världsbanken planerat och genomfört satsningar på grön energi, både sol och vindkraft. Inför klimatmötet presenterar de sig själva som ett land som satsar på grön energi. Men det finns förstås ett problem, det genomförs till stor del i det ockuperade Västsahara. Förra veckan lanserade Western Sahara Resource Watch (WSRW) rapporten Energi till exploatering som visar på hur Marockos energi byggs ut i det ockuperade Västsahara. Siemens och Enel bygger vindkraftverk vars energi används till att driva exploatering av icke förnybar fosfat från ockuperade område. Och svenska AP-fonder de investerar både i Siemens och Enel.

Det gäller att vi alla står upp för både klimaträttvisa och Västsaharas rätt till självbestämmande – Erkänn Västsahara!

Lotta Comé – temahandläggare för arbets- och levnadsvillkor

Recommended Posts