Afrikagrupperna fördömer EU-avtalet med Marocko

Rätten till självbestämmande och solidaritet i kampen för avkolonialisering är grundvärden som ledde till att Afrikagrupperna bildades. Tyvärr är denna fråga ännu aktuell. På onsdagseftermiddagen röstade Europaparlamentet igenom det nya handelsavtalet med Marocko, trots att detta innefattar ockuperade Västsahara.

Polisario är enligt FN den erkända representanten för det västsahariska folket och borde ha konsulterats som en tredje part i förhandlingarna. Så har inte skett. Det västsahariska folket har inte haft något inflytande över avtalet och har därmed inte kunnat godkänna detsamma. EU-domstolen har vid flertalet tillfällen givit tydliga besked att handelsavtalet bryter mot internationell rätt om Västsahariska folket inte godkänt avtalet.

Nu har EU-parlamentet alltså ändå röstat för att godkänna detta handelsavtal. Afrikagrupperna fördömer detta starkt och ifrågasätter att EU bortser från sin egen domstol. Vi anser i grunden att ett europeiskt samarbete stärker den internationella solidariteten, men vi kan aldrig acceptera att EU medvetet väljer att bortse från de lagar och regler som det internationella samfundet beslutat om.

Foto: Jean-Baptiste Dodane

Recent Posts