42 år av ockupation – och 42 år av tystnad

”Filmer och samtal om Västsahara – 4z år av ockupation, 42 år av tystnad” var rubriken på Falu Afrikagrupps filmvisning. Och det är något som kännetecknar situationen i Västsahara som så länge varit ockuperat av Marocko. lnga journalister tillåts göra oberoende rapporter. Medieblockaden är näst intill total, kontrollerad av den marockanska staten. De bilder och rapporter som sprids till omvärlden har gjorts med livet som insats för dem som rapporterat. Om detta berättade de internationella filmskaparna Jordi Oriola Folch och Ahmed Ettanji vid filmvisningen på ABF, arrangerad i samarbete med Afrikagupperna och Emmaus Stockholm. Jordi och Ahmed trotsade den medieblockad som råder i Afrikas sista koloni, Västsahara, när de skapade dokumentärerna ”3 Stolen Cameras” och ”Rifles or Graffiti”.

”3 Stolen Cameras”, producerad av filmkollektivet RåFilm och mediekollektivet Equipe Media, har filmats i smyg gömd bakom fordon eller från tak. Den visar hur fredliga demonstrationer attackeras av marockansk militär och polis, starka scener med vittnesmål och skador som västsaharier utsätts för. Equipe Medias medlemmar kämpar för att behålla sina kameror, flera har redan konfiskerats.

Efter filmen berättade Ahmed Ettanji att av Equipe Medias medlemmar är för närvarande åtta personer fängslade varav en på livstid och att alla som är aktiva automatiskt avskedas från sitt vanliga arbete, om de överhuvudtaget lyckats få något. Själv har han misshandlats i samband med förhör och varit kortvarigt frihetsberövad. Han och de övriga är ändå fast beslutna att fortsätta dokumentera och berätta för omvärlden.

Den andra dokumentären ”Rifles or Graffiti” skildrar Iivet under ockupation, de kränkningar som västsaharier utsätts för och en historisk bakgrund för att underlättar förståelsen. En kvinna målar modigt och snabbt slagord, Braffiti. Den åldrade mannen berdttar om årtionden i marockanskt fdng
else där han dagligen misshandlats och våldtagits. Mannen som ville återuppta det väpnade motståndet eftersom alla år av fredliga protester inte stoppat ockupationen samt att väpnat motstånd kunde ha bättre chans att bryta medias och omvärldens tystnad och passivitet.

Andra filmröster förordade fortsatt fredlig kamp. Filmen berättade även om Västsaharas historia, den tidigare spanska kolonin, som aldrig avkoloniserats. Om hur den västra delen av landet invaderades av Marocko 1975 och befrielserörelsen Polisario utropade 1976 det fria Västsahara, republiken SADR, i den östra delen. Filmen visade den drygt 25o mil långa muren, byggd av Marocko med hjälp av Israel på 1980-talet för att åtskilja den ockuperade delen och SADR. Sedan eldupphöret 1991 finns FN-styrkan MINURSO på plats för att genomföra en folkomröstning i det ockuperade Västsahara men Marocko har hittills förhalat detta. Trots detta är Polisario för ett fortsatt fredligt motstånd.

Filmerna berörde oss. Det var omtumlande att se och höra människors ohyggliga berättelser och deras mod att fortsatt välja den fredliga vägen. Trots det fina vårvädret denna söndag kom ndrmare zo personer, varav en resande från Stockholm, för att uppleva dessa unika filmer. Besöket genomfördes i anslutning till den internationella pressfrihetsdagen, en viktig dag, inte minst för människor som lever under ockupation.

Text: Monica Lindh, Falu Afrikagrupp
Bild: Caroline Nord (Emmaus Stockholm), Jordi Oriola Folch (regissör för Rifles or Graffiti), Ahmed Ettanji (från Equip Media i det ockuperade Västsahara) och Sanna Ström (från Afrikagruppernas kansli i Stockholm) 
Fotograf:
 Lars Hansson Mora Fotoklubb

Recommended Posts