Varför har vi sex?

I ett samhälle strax utanför Bulawayo i Zimbabwe snackade Afrikagruppernas partnerorganisation Padare sex med ungdomarna. Frågan i fokus var: Varför har vi sex?

Zipho Ndebele från Padare menar att det är viktigt att man själv vet varför man har sex och vilka eventuella konsekvenser, både positiva och negativa, det kan ha. Enligt ungdomarna är den största anledningen till att unga har sex grupptryck och att man känner sig pressad till det. En del tänker att du måste ha sex för att visa att du älskar någon eller för att visa att du är en riktig kvinna eller man. Om du berättar att du aldrig haft sex blir du utskrattad.

 Ungdomar i Moçambique

Ungdomar i Moçambique (har inget med texten att göra)

”Ungdomarnas föreställningar om sin sexualitet och sex formas till stor del av media och sociala konstruktioner. Men sex innebär ju så mycket mer än bara den fysiska kontakten. Sex är känslor och närhet, och hur vi ser på sex är väldigt individuellt. Därför är det viktigt att kunna identifiera vad som är smärta, njutning, maktutövande och utnyttjande.”

Ungdomarnas syn på sex verkar inte skilja sig mycket från hur svenska ungdomar ser på saken. Överallt formas vi av media och samhällets föreställningar om hur vi ska vara. Detta leder till ett grupptryck som många gånger bidrar till att man gör saker man egentligen kanske inte vill eller tänkt igenom. Som ung, oavsett om man bor i Zimbabwe eller Sverige, spelar osäkerhet en avgörande roll och alla vill vi helst av allt passa in.

Men till skillnad från i Sverige, är Zimbabwes ungdomar betydligt mer sårbara när det kommer till sexuell och reproduktiv hälsa. I Zimbabwe kan sex innebära en annan typ av risktagande på grund av den höga hivförekomsten, sämre tillgång till sjukvård och ungdomsmottagningar och det faktum att abort är olagligt.

Zipho menar att det är viktigt att ungdomar bygger upp ett självförtroende och att man är trygg i sig själv.

”Man behöver lära sig att kunna ta sina egna beslut, vara bekväm med dessa och lyssna på sig själv och ingen annan. Man ska ha sex för att man tycker om det och inte för att man känner sig pressad eller på grund av grupptryck.”

Sex är väldigt tabubelagt och det är just det som Padare försöker underlätta med det här samtalet. Det finns till exempel hjälp och rådgivning att söka men denna utnyttjas inte alltid eftersom ungdomar och vuxna inte törs gå dit. Om du exempelvis går och testar dig för sexuellt överförbara sjukdomar och någon ser dig kan det börja pratas om dig bakom din rygg.

”Det är svårt att prata om sex i samhället och på ndebele är det svårt att ens yttra ord som har att göra med sex, istället säger vi dem på engelska”.

”Vi vill försöka öppna upp så att man ska känna sig trygg att prata om sex med sina föräldrar och andra vuxna. För att ungdomars reproduktiva hälsa och rättigheter ska säkerställas måste man ha någon att vända sig till för att prata om sex och konsekvenserna det kan få”.

Vill du bidra till Padares viktiga arbete för jämställdhet och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för unga? Ge din gåva redan idag – tillsammans förändrar vi liv!

 

/Karin Nordlöf, praktikant Afrikagrupperna

 

Recommended Posts