Rätten till mark betyder frihet

I fredags var det 41 år sedan Angola blev självständigt, men många utmaningar kvarstår fortfarande. Rätten tillmark är en av dem. I Benguela arbetar Afrikagruppernas partnerorganisation ADRA (Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiente) med småskaliga bönder som har  svårt att stå emot torka och översvämningar. Maria Antonia är en av dem och tillsammans med andra bönder bildade hon jordbrukskooperativet Kawatoko (ömsesidig hjälp). ADRA bistod med utbildningar i föreningskunskap och organisering kopplat till landsbygdsutveckling. ADRA hjälpte även till med den formella processen i grundandet av kooperativet.

img_0145

Maria Antonia

Kooperativet har två kollektiva odlingar som ger avkastning. Med hjälp av ADRA har kooperativet startat en gemensam bank. Vinsterna och medlemsavgifterna går in i banken och investeras sen i att utveckla jordbruket. Kooperativet ger även mikrolån till medlemmar.

-Vi möter fortfarande utmaningar och svårigheter men det är inte lika tufft som innan. Vi är inte beroende av regnet längre. Vi har utvecklat sätt att samla vatten och bevattna, berättar Maria Antonia.

Medlemmarna berättar att de även märkt av förbättringar i sina egna liv. Många har kunnat förbättra sina hus, betala skolavgifter och köpa skolmaterial. Maria Antonia hade aldrig trott att hon skulle äga en flakmoppe, nu har hon två. Det underlättar när hon ska transportera skörden och gödsel.

Kooperativet försöker nu med stöd av ADRA få den lagliga rätten till marken och de har kommit en bra bit på vägen i den byråkratiska processen.

– Jorden och den lagliga rätten betyder frihet! säger Maria Antonia.

img_0192

Maria Antonia tillsammans med andra medlemmar från kooperativet Kawatoko.

Recent Posts