Moçambique: Betydande framsteg i jämställdhet mellan kvinnor och män (tradução em port)

Tradução em Português mais a baixo

IMG_2495

”Vi fortsätter att demonstrera tills våra kroppar, vår mark och våra sinnen blir fria!” Den moçambikiska kvinnorörelsen Forum Mulher har varit en drivande kraft i arbetet för ändringen av brottsbalken.

Moçambique har gjort betydande framsteg i främjandet av jämställdhet, konstaterade den schweiziska stiftelsen World Economic Forum i sin årsrapport 2015. Landet rankade 27 av 145 länder efter att alla mått redovisats.

Av rapporten rankas Moçambique som nummer 15 i världen och 5 i Afrika när det gäller jämn könsfördelning i parlament med 40% kvinnor i parlamentet, efter Rwanda (64%), Senegal (43%), Sydafrika (42%) och Namibia (41%). Landet är också rankat relativt högt vad gäller kvinnligt politiskt inflytande (21), beräknade förvärvsinkomster (24), ekonomiskt deltagande och möjligheter (29), och kvinnor i ministerposter (31).

Trots detta kvarstår väsentliga brister i Moçambique i bland annat lönefrågan i vilken landet rankar 94, friska livslängden (123), läs- och skrivkunnighet (139) samt inskrivning i grundskolan (126), gymnasieutbildning (94) och högre utbildning (122).

”Att Moçambique leder i kampen för jämställdhet beror på landets informations- och mobiliseringsarbete samt antagandet av riktlinjer och lagar som garanterar en plats där män och kvinnor har lika möjligheter i fråga om tillträde till anställning, utbildning, hälsovård, finans, m.m. Men det finns en hel del som vi fortfarande måste göra så att kvinnor ska kunna bli mer aktiva på lokal nivå” säger Sansão Buque, Moçambiques biträdande nationella direktör för genus, till tidningen Notícias.

”Vi har också sett en förändring i beteende när det gäller våld mot kvinnor”, sa han med hänvisning till rapporter som visar att moçambikiska kvinnor oftare rapporterar erfarenheter av våld idag, som, enligt Buques uppfattning, inte var fallet under de senaste åren. I och med den nya brottsbalken så avskaffades en 128 år gammal paragraf som stadgade att straffet för en våldtäktsman ska vara att gifta sig med sitt offer.

Santos Simione, från Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA understryker att det finns mycket kvar att förbättra när det gäller jämställdhet. ”Det finns fortfarande många luckor i regleringen, spridningen och övervakningen av effektiviteten av de lagar som antagits. Det är just där det civila samhället bör ingripa för att till exempel hjälpa att sprida information om rättsliga instrument och framgångshistorier samt anmäla de fall där det uppstår lagmissbruk. Det räcker inte med bra lagar och goda kunskaper i frågor om genus när det inte finns någon motivation eller förutsättningar för förändring.”

Men Simione noterar också många positiva förändringar angående jämställdhet i Moçambique. ”När det gäller lagstiftningen till exempel har vi fått en abortlag, en ny lag om familjen och en lagändring som avkriminaliserar homosexualitet helt och hållet.”

 

Moçambique tem visto avanços significativos na promoção da igualdade entre homens e mulheres

Segundo o relatório anual de 2015 da Fundação Suíça, Fórum Econômico Mundial. Após levar em conta todas as medidas, o país ficou em 27º lugar em um ranking que inclui 145 países.

IMG_2495

O movimento Fórum Mulher foi uma força motriz na luta pela alteração do Código Penal moçambicano

Segundo o mesmo relatório, Moçambique ficou em 15º lugar no mundo e 5º na África em termos de igualdade de gênero no Parlamento, sendo 40% das parlamentares mulheres, atrás somente de Ruanda (64%), Senegal (43%), África do Sul (42%) e Namíbia (41% ) no continente africano. O país também se classificou relativamente bem em termos de influência feminina na política (21º), rendimento auferido estimado (24º), participação econômica e oportunidades (29º), e mulheres em cargos ministeriais (31º).

No entanto, ainda existem algumas deficiências notáveis em matéria de igualdade de gênero no país, nomeadamente na questão salarial em que o país ocupa o 94º lugar, na esperança de vida saudável (123º), na alfabetização (139º), no número de matrículas no ensino primário (126º), ensino secundário (94º) e ensino superior (122º).

Segundo o Director Nacional Adjunto do Gênero, Sansão Buque, em entrevista para o jornal Notícias.

”O posicionamento de Moçambique numa posição privilegiada resulta do trabalho de sensibilização e mobilização para a promoção da equidade de gênero através da aprovação de políticas e leis que garantam um espaço onde homens e mulheres tenham iguais oportunidades no acesso ao emprego, educação, saúde finanças, terra, entre outras áreas vitais. Contudo, há um esforço grande que devemos fazer para que as mulheres sejam mais interventivas ao nível da base.”

“Também registrou-se uma mudança de comportamento por parte da sociedade no que diz respeito a violência contra a mulher” diz o senhor Buque referindo-se a relatórios que mostram que as mulheres moçambicanas, hoje em dia, estão relatando experiências de violência com mais frequência, o que, segundo Buque, não acontecia antigamente.

Vale lembrar que no novo Código Penal moçambicano que entrou em vigor em 2015, aboliu-se por exemplo uma cláusula de 128 anos que estipulava que a punição para um estuprador fosse casar-se com sua vítima.

Santos Simione, da Associação Moçambicana Para o Desenvolvimento da Família (AMODEFA) enfatiza que ainda há muito a melhorar em termos de igualdade de gênero no país:

”Ainda há muitas lacunas em termos de regulamentação, disseminação e monitoramento da eficiência na aplicação das leis aprovadas. É aliás aqui onde a sociedade civil é chamada a intervir para a divulgação destes instrumentos legais e histórias de sucesso, assim como para denunciar casos em que há atropelos da lei. Não basta ter boas leis, bons conhecimentos sobre gênero, quando não há motivação nem habilidades para a mudança.”

Mas Simione também observa que houveram muitas mudanças encorajadoras no que diz respeito à igualdade de gênero em Moçambique. “No que tange a legislação, vimos alguns exemplos desses avanços com a lei da família, a lei sobre o aborto e a alteração do código penal para descriminalizar a homossexualidade.”

 

 

 

 

Recent Posts