Klimatavtalet i Paris en fars ledd av de rika länderna?

För 21:a gången i rad träffades världens ledare för att diskutera fossila bränslen och klimatet. Aldrig tidigare har de varit så överens. 194 stater har skrivit under ett globalt klimatavtal. Det beskrivs som en historisk överenskommelse. Enligt avtalet är målet att jordens medeltemperaturhöjning inte ska höjas mer än 1.5 grader, alltså en halv grad under tidigare mål. Regelbunden översyn och skärpning av ländernas egna klimatplaner ska ske kontinuerligt med en första översyn 2018. Avtalet säger också att utvecklade länder ska öka sitt ekonomiska och tekniska stöd framöver. De mest sårbara länderna ska särskilt prioriteras och effektiv tillgång till finansiering ska säkerställas. Anpassningsåtgärder får en tydlig roll i det nya avtalet, något som varit viktigt för många utvecklingsländer.

Kruxet i kråksången är att de ”historiskt eniga” staterna inte förbinder sig till konkreta nerskärningar av utsläppsnivåer eller hur de ska fördelas. Avtalet baseras på ”frivilliga löften” om mindre utsläpp och rädslan från civilsamhället som bevakat förhandlingarna, är att förorenare getts fri lejd att snarare öka utsläppen. http://newint.org/features/web-exclusive/2015/12/12/cop21-paris-deal-epi-fail-on-planetary-scale/

I verkligheten är temperaturhöjningen redan uppe på 1 grad, ländernas klimatplaner är alltför svaga, de pekar på en global höjning på 3 -4 grader och i stora delar av Afrika ända upp till 5-8 graders höjning, med värmeböljor, torka och översvämningar, kollapsade ekosystem och inga försörjningsmöjligheter som följd. Jordens vänner beskriver förhandlingarna som en icke-transparent process och hur förslag från de 134 utvecklingsländerna mobbats ut från förhandlingsagendan. De rika ländernas intressen har styrt. http://www.foei.org/press/archive-by-subject/climate-justice-energy-press/paris-climate-summit-transparency-urgently-needed

Nedan några röster från Afrikagruppernas partnerorganisationer.

Samuel Mondlane COPSamuel Mondlane från Justica Ambiental:

-Jag måste få säga att resultatet av dessa förhandlingar är att Afrika kommer att brinna, avtalstexten är för svag, varken regeringar eller förhandlingar tar frågan på riktigt allvar så vi måste fortsätta att kämpa hårdare och hårdare.

Bobby Peek från groundWork:

-Marknaden och nyliberala politiker kommer inte att lösa problemet. Vi – folket, måste ta makten tillbaka och vi måste bli aktivister igen och säga stopp nu räcker det. Inte ett steg längre. Amandla!

Domingos Pangueia från Livaningo:

-Det viktigaste med avtalet är att fattiga länder som Mocambique har styrka att påverka avtalets genomförande. Den enda lösningen på att stoppa den globala uppvärmningen är att anpassa produktionsmodeller och konsumtionsmönster på alla nivåer, sluta med fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor.

Samantha Hargreaves, Women in Mining:

-COP21 är ännu ett nederlag. I 20 år har regeringar tillsammans med multinationella företag förhandlat bort planetens framtid. Avtal som grundar sig på frivillighet är falska löften. 180 miljoner afrikaner kommer kokas om vi inte håller oss under 1.5 graders höjning.

För många var nog synen av 20 000 människor på Paris gator som krävde klimaträttvisa och stopp för smutsig och fossil energi det mest löftesrika och inspirerande av hela klimatmötet. Klimatavtalet i sig stoppar inte klimatförändringar men människor som går samman, organiserar sig och kräver klimaträttvisa .

 

Recent Posts