Fokus: Matsuveränitet

Vår mat produceras idag ohållbart. Stora transnationella företag och markägare kontrollerar stora ytor av mark, vilket gör att småbrukare inte har möjligheterna att fortsätta bruka sin egen mark och använda de fröer de tidigare använt. Konsekvenserna av matproduktionen är liknande över hela världen och därmed behövs det ett större fokus på matsuveränitet som lösning till denna problematik. Dessa problem och lösningar är vad våra gäster berättat om under Matsuveränitetsveckan 12-20 november.

Matsuveränitetsveckan 2016

Föredrag under Matsuveränitetsveckan 2016

Föredrag under Matsuveränitetsveckan 2016

Under hösten har Afrikagrupperna arbetat med Matsuveränitetsveckan, som avslutades för några veckor sedan. Ett initiativ tillsammans med en rad solidaritetsorganisationer medverkade, däribland FIAN, Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Nordbruk samt Svalorna Indien Bangladesh. Gäster från Afrika, Asien, Latinamerika, Europa och Nordamerika har under denna intensiva vecka deltagit i en mängd  föredrag, panelsamtal och presentationer runt om i Sverige.

Vår gäst Mary Sakala, småskalig bonde från Zambia, diskuterade med forskare, småbrukare och aktivister från hela världen om hur de relaterar till globala ramverk som reglerar spridning av fröer och tillgång till mark. Trots den geografiska spridningen var småbrukarnas erfarenheter liknande och de menade att den bästa vägen framåt för den globala matförsörjningen är småbondens väg. Mary sa i klartext under en paneldebatt “We talk of zeroing hunger, but the system we have is promoting profit, which can never zero hunger”.

“Small Scale Farmers Feed The World”
Något som blev tydligt under Matsuveränitetsveckan var att konsekvenserna av den globala matindustrin är desamma oavsett om vi pratar om Zambia eller Sverige. Idag konkurrerar svenska bönder med resten av Europa och därmed har vår självförsörjning av mat gått ned till mindre än 30 procent sedan 1980 talet. Detta betyder att en stor del av vår mat i Sverige är importerad, vilket också får konsekvenser för bönder i andra delar av världen. Storskaligt exportinriktat jordbruk prioriteras.

För att påvisa den problematik som också är tydlig i Sverige, har vi i dessa organisationer tillsammans med organisationen Småbrukarna även deltagit i Europas största forum för Matsuveränitet: Nyéléni Forum For Food Sovereignty II i Cluj-Napoca, Rumänien mellan den 26-30 oktober. I Rumänien nätverkade den svenska delegationen med småbönder främst från La Vía Campesina (den internationella bonderörelsen), NGOs, fackföreningar och även forskare från både Europa och andra delar av världen för att diskutera huruvida vi tillsammans kan arbeta för ett matsuveränt Europa. Europas gemensamma jordbrukspolicys (Common Agricultural Policy eller CAP) bär skulden för den utveckling vi ser i Europa. Ett system som gynnar de stora industrierna och lämnar småbrukarna i sticket. CAP:s syfte är att hjälpa europeiska bönder att försörja 500 miljoner européer genom stabilt, hållbart och säkert producerad mat till ett rimligt pris för konsumenter. Men ska samtidigt hålla en rättvis standard för de 22 miljoner bönder och jordbrukare som producerar vår mat i Europa. Trots att det låter bra på pappret är CAP uppbyggd ur en marknadsliberal utgångspunkt där mat ses som en handelsvara och inte en rättighet, där man främjar matsäkerhet före matsuveränitet. Samma problematik som vi ser i södra Afrika och något Mary Sakala även lyfte under Matsuveränitetsveckan. Trots att dessa policys finns, tar de inte hänsyn till de småbrukare som producerar 70 procent av den mat som konsumeras.

Utifrån Matsuveränitetsveckan och den svenska delegationen som medverkade i Rumänien, har vi i organisationerna kunnat skapa ett nätverk för matsuveränitet för att arbeta internt, nationellt, regionalt och internationellt med frågan. Matsuveränitet är en del av lösningen för en hållbar matproduktion globalt. En lösning som måste uppmärksammas och föras fram på den politiska agendan.

Afrida Chowdhury & Caroline Faxe
Praktikanter på Afrikagrupperna

Recommended Posts