ADRA ger försörjnings- möjligheter och stärker kvinnors egenkraft

I Lombe utanför Malanje i Angola gick några jordbrukare samman för att hjälpa varandra att utvecklas och tackla problem tillsammans. Medlemmarna bestämde sig för att bilda föreningen Kituaquifiquile där de gjorde chiquila, vilket betyder att en grupp hjälper en enskild medlem på dennes egna odlingar och sen roterar gruppen så att nästa medlem får hjälp på sina odlingar av gruppen. De roterar tills de gått laget runt. Alla i föreningen bidrog med 1400 kwanzas, ca 100 kr och med en säck mandiok som de sedan sålde för att få in ytterligare pengar för att investera i sina jordbruk. För pengarna kunde de hyra en traktor. Detta gav inspiration, självförtroende, styrka och vilja att jobba vidare i föreningen. De jobbade med 4 hektar med det var inte tillräckligt och de vände sig till Afrikagruppernas partnerorganisation ADRA. Genom ADRA fick föreningen 6000 USD i mikrokrediter som de kunde utöka odlingarna med 15 hektar. Idag har de 19 hektar totalt.

Föreningen odlar mango och citroner samt mandiok med hjälp av odlingstekniker de lärt sig av ADRA:s utbildningar. När en förening ansöker om mikrokrediter får de även ta del av ADRA:s utbildningar och workshops. Föreningen i Lombe har bland annat tagit del av genusutbildningar, och därigenom har antalet kvinnor i föreningar och i beslutsfattande positioner ökat.

Tack vare mikrokreditlån från ADRA har föreningar och personer kunnat ta sig ur katastrofsituationen som rådde efter inbördeskriget. Föreningen i Lombe har idag tillgång till en moped för transport och medlemmarna behöver inte längre bära skörden till fots, med grödorna balanserandes på huvudet. De har även kunnat investera i getter som de föder upp, avlar på och distribuerar till alla medlemmar. Innan mikrokrediterna hade medlemmarna inte särskilt hög standard i sina hem, men nu har de kunnat förbättra sina hus och skaffa möbler. Idag har de också möjlighet att ge frukost till sina barn innan de går iväg till skolan.

Om någon av medlemmarna måste arbeta med annat så avstannar inte jobbet. De övriga medlemmarna fyller upp. Det finns en stark vilja, ambition och kraft i föreningen. I föreningen har de en produktionsansvarig som vägleder arbetet. Ambitionen och viljan är att fortsätta avancera, utöka odlingarna och produktionen och därigenom förbättra livet, berättar föreningens koordinatör Teresa.

Stöd ADRA:s arbete genom att bli medlem i Afrikagrupperna eller köp ett gåvokort.

Recommended Posts