Afrikagrupperna står upp för ett solidariskt samhälle

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation, och vi tror att en rättvis värld är möjlig. Afrikagrupperna tror på grundläggande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi vill därför att Sverige bedriver en politik som motsätter sig orättvisor och aktivt arbetar för jämställdhet och jämlikhet, både i Sverige och världen. Vi stödjer politiska initiativ som motverkar diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och könsidentitet.

 

Mot bakgrund av detta kommer Afrikagrupperna aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, då vi anser att den politik partiet driver och vill bedriva inte är förenlig med våra grundläggande värderingar. Konkret betyder det att:

  • Afrikagrupperna tackar nej till inbjudningar från Sverigedemokraterna och bjuder inte på egen hand in Sverigedemokraterna till utfrågningar, möten eller mingel då det bidrar till att ge partiet en plattform.
  • Afrikagrupperna kan dock ta diskussioner med Sverigedemokraterna i offentliga sammanhang.
  • Vid samarrangemang med andra aktörer kan Afrikagrupperna ställa sig bakom att Sverigedemokraterna medverkar om det är majoritetens önskan, det kan röra sig om utfrågningar av samtliga riksdagspartier eller samtliga svenska partier som representeras i Europaparlamentet exempelvis.
  • Afrikagrupperna bedriver inte påverkansarbete gentemot Sverigedemokraternas politiker och inkluderar inte dessa då vi uppvaktar politiska partier för samtal i våra frågor. Däremot kan vi ge faktaupplysningar om Sverigedemokraterna kontaktar oss.
  • Afrikagrupperna skriver inte under debattartiklar tillsammans med Sverigedemokraterna, inte heller om det skulle involvera ytterligare organisationer eller partier.
  • Afrikagrupperna förmedlar inte kontakter mellan våra partnerorganisationer och Sverigedemokraterna.
  • Det är inte förenligt att inneha förtroendeuppdrag inom Afrikagrupperna och samtidigt aktivt stödja Sverigedemokraternas politik genom medlemskap eller annan aktiv publik handling.

Med hänvisning till Afrikagruppernas vision och värdegrund rekommenderas lokalgrupper och stödgrupper att inte göra uppvaktningar av Sverigedemokraterna eller delta i träffar som Sverigedemokraterna bjudit in till.

Antagen av Afrikagruppernas verkställande utskott 2014-12-16

Recent Posts