Louise Granath

  • 29 år
  • Doktorand i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Tidigare masteruppsats om hur Kina och DAC-länderna allokerar sitt bistånd till Afrikanska länder, samt Minor Field Study finansierad av Sida för att genomföra en fältstudie i Zambia år 2012 för att samla in data till en kandidatuppsats om kinesiska direktinvesteringar i gruvsektorn.
  • Erfarenhet av styrelsearbete bland annat i kårstyrelse samt som styrelseledamot och kassör i politiska partiföreningar.

Recent Posts