Svar på tal

Nyhetsrapporteringen i Angola är alltid av samma karakär, den väljer så att säga att fokusera på de positiva nyheterna. Skolor som har byggts, vägar och broar som rehabiliterats och hälsoposter [...]

Läs mer
page  7  of  7