You strike a woman, you strike a rock

Idag firar Sydafrika sin kvinnodag. Dagen minns de som 1956 protesterade mot att passlagarna även skulle inkludera kvinnor. Demonstrationen samlade 20 000 kvinnor, många bärandes barn på ryggen, i Pretoria. Det är en stor demonstration även i dagens mått mätt. Vad som måste tas i beaktan var den oerhörda ansträngning och förmåga till organisering som demonstrationen innebar.

Passlagarna vid den här tidpunkten var ett begrepp som innebar långt mer än ”bara” passet. Svarta var tvungna att också bära med sig födelsebevis, anställningskontrakt, bevis på skatteinbetalning och utdrag ut brottsregister. Alla vita, även barn, kunde kräva legitimering av svarta. Misslyckandes man att uppbringa dokumenten följde arrestering. Den stränga cencuren försvårade demonstrationens annonsering och människors möjligheter att resa i grupp var begränsad.

Kvinnorna överlämnade en petition med över 100 000 namnunderskrifter som fördömde passlagarna och krävde deras upphörande. I en halvtimme stod kvinnorna tysta utanför parlamentsbyggnaden. Därefter började de sjunga Wathint`Abafazi Wathint´imbokodo -nu har ni har rört kvinnorna, nu har ni slagit i sten. En sång som blivit till uttrycket; You strike a woman You strike a rock.

Vill du läsa mer om kvinnors kamp mot apartheid kan du göra det här.

Recommended Posts