Wellness Foundation

Katarina Johansson praktiserade i fyra månader på Afrikagruppernas partnerorganisation Aids Response (som nu heter Wellness Foundation). Här kan du läsa ett av hennes blogginlägg om människorna som organisationen arbetar med:

Vi börjar så smått förstå vad vår organisation, Aids Respons jobbar med, men vi är inte ens halvvägs till en helhetsbild.

Dock blev vi direkt inkastade redan andra dagen på jobbet då vi deltog i en ’Shareshop’ i Guguletu (Township/förort till Kapstaden, dominerat av svart befolkning). Skillanden på en Shareshop och en Workshop är kortfattat som ordet säger att det handlar om att dela med sig ’share’ av sina erfarenheter. Dessa Shareshops är en del av programmet LLL – Linking, Learning and Lobbying programme (nätverkande, lärande och lobbying ) som Aids Respons jobbar utifrån. Programmets syfte är att föra samman Community Care workers, låta dem dela med sig av sina erfarenheter till andra, lära sig om sina rättigheter och hitta sätt att få dessa rättigheter att bli verklighet.

Vad är en Community Care worker?

Jo, det är ett yrke som man kan likna med det hemtjänsten gör i Sverige. Dessa vårdgivare (Care workers) är generellt lågutbildade kvinnor i varierande åldrar. De jobbar ofta för en väldigt låg lön eller ingen alls. Främst besöker de HIV-sjuka men även patienter med andra sjukdomar. Förutom risken att själv bli sjuk finns det flera andra faktorer som gör jobbet både farligt och oacceptabelt att utföra för en undermålig lön och utan ordentlig utbildning. Att de gör ett hästjobb är de medvetna om, men att statens väl utformade strategiska planer och mål räknar med att de gör det gratis är något som inte tolereras från flera olika håll. Det var just det som Shareshopen handlade om, att göra varandra medvetna om problemen och rättigheterna för att sedan i enad front ställa krav på att rättigheterna uppfylls.

/Katarina Johansson

Vill du veta mer om Afrikagruppernas hivarbete? Under november driver vi en kampanj för att sätta fokus på frågorna inför Världsaidsdagen den 1 december. Läs mer på kampanjsidan.

Recommended Posts