VM orsakar knappast svält

Idag läser jag i Aftonbladet att Afrikagrupperna tycker att VM i herrfotboll leder till svält. Nå, det stämmer ju inte exakt. Bloggen som refereras till är en studentblogg som Afrikagrupperna gett plats åt på vår webb. Otydligt av oss!
Att priserna på bröd, och mer problematiskt, de flesta matvaror går upp är förvisso ett problem, men kan snarare kopplas till höjda elpriser, bränslepriser och troligen även kartellbildning bland grossister snarare än VM, iallafall just nu.

Förvisso förs en diskussion i Sydafrika kring huruvida den ständigt ökande prislappen för att arrangera VM verkligen är värd mästerskapet.  Här finns ju mycket som behöver mer resurser. Utbildningssystemet är i kris, och alla som behöver har inte tillgång till mediciner, vettiga bostäder och rent vatten för att ta några av de mest akuta exemplen. Fifas regler kring annonsintäkter, avgifter för näringsidkare på arenorna och vad ackrediterade journalister får skriva bidrar inte positivt till debatten. Man kan säga att nationen är delad mellan de som ser fram emot en fantastisk sportfest, de som inte bryr sig eftersom deras liv knappast påverkas och de som tycker det är fel av Sydafrika att vara värdnation, främst på grund av kostnaderna. Själv tycker jag att planeringen kunde hanterats annorlunda, vilket jag skrivit om i tidigare inlägg.

Arbetslösheten i Sydafrika uppskattas ofta till 46 procent. Självklart behövs alla arbetstillfällen. Decent Workkampanjen som Lars Ohly refererar till i sin debattartikel i Aftonbladet kämpar också för att den viktiga möjlighet VM ger att skapa över tvåhundratusen anständiga jobb som kan lindra fattigdom inte missas.
Men utmaningen är inte bara att skapa arbetstillfällen, utan att skapa anständigt arbete, annars utmanas inte fattigdomen, utan snarare tvärtom.

Kampanjen konstaterar att på VDnivå i byggföretagen ökar lönerna med i genomsnitt 39%, den högsta ökningen av alla ekonomiska sektorer. Minimilönen för en jobbare med 44 timmars arbetsvecka uppgår till 11 rand per timme, eller 1936 rand per månad! En siffra på en levnadslön finns inte, men fackföreträdare jag talat med brukar säga att man möljigen kan klara sig på en lön på 5000 rand i Sydafrika idag.

Kampanjen leds av Building Workers International i Sydafrika och Labour Research Service (LRS) i samarbete med europeiska och globala fackliga organisationer och frivilligorganisationer.

Recent Posts