Vinst eller förlust för gruvarbetarna?

Idag ska gruvarbetarna vara tillbaka på jobbet i gruvorten Marikana. Den drygt månaden långa strejken, som skördat 46 liv är över. Arbetarna krävde ca 200 procents lönehöjning. Förhandlingarna stannade vid 22 procent. Långt ifrån målet, av vad arbetarna definierade som en ”levnadslön”, men avtalet måste ändå ses som en framgång. Sällan har ökningen varit så stor i sydafrikas löneförhandlingshistoria.

Det ovanliga med avtalet klubbat i Marikana är att det för en gångs skull är en ökning över inflationstakten. Det borde naturligtvis alltid vara över inflationsnivå. Om majoritetens löner enbart ökar enligt inflationstakt innebär det att deras köpkraft står still. De kommer med andra ord inte att kunna förbättra sina ekonomiska livsvillkor och inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika kommer därmed hela tiden att öka.

Avtalet sprider oro, inte bara bland industripampar i affärskretsar, utan också bland fackföreningar som NUM och COSATU. De menar att ökningen kan föranleda fler ”illegala” strejker. Igår skyndade ledare för både NUM och COSATU till Johannesburg för att ingripa vid en gruvstrejk där arbetarna inte representerades av en fackförening och där lönekraven liknade de i Marikana. De uppgav att Marikana inte kan återupprepas… Gruvindustrin som är landets ekonomiska motor anses hotad och regeringen verkar tycka det lämpligt att ta till alla medel för att skydda den. Justitieminister Jeff Radebe lovar ”snabb aktion mot alla illegala samlingar som hotar med våld”.

I fredags utlyste regeringen undantagstillstånd i Marikana. Polis uppbackad av militär skickades in för att splittra arbetarna som samlats på berget. Tyvärr var det inte bara berget där de samlats som blev måltavla för insatsen. Kåkstäderna i närheten som även inkluderar arbetarbostäder utsattes också de för polisräder. Polis uppges ha skjutit tårgas och gummikulor rakt in i människors bostäder. Söndagen därefter var första dagen arbetarna inte samlades på berget.

I detta statens tillstånd vandrar tankarna lätt till Gramscis teori om hegemoni. Samhällshegemoni nås enligt honom via två alternativ; tvång eller samtycke…

Recent Posts