Vill du åka på medlemsresa till Sydafrika?

I november i år kommer vi att arrangera en resa där två aktiva medlemmar får möjlighet att besöka vår samarbetsorganisation Aids Response i Sydafrika. Resan är en del av vår hivkampanj.

Är du medlem i Afrikagrupperna och känner att du vill engagera dig i kampanjen? Läs vidare om resan och hur du ansöker!

Afrikagruppernas hivkampanj

På Afrikagrupperna arbetar vi sedan lång tid tillbaka i södra Afrika för att stoppa spridningen och lindra effekterna av hiv och stötta människor som lever med hiv. Vi samarbetar med olika organisationer i södra Afrika och bidrar till kampen för människors sexuella och reproduktiva rättigheter. I Sverige arbetar vi för att frågan inte ska glömmas bort! Därför arrangerar vi i år en kampanjmånad i november som kommer att kulminera på världsaidsdagen 1 december med en stor manifestation. Under kampanjmånaden kommer vi att göra olika informations- och insamlingsaktiviteter runt om i landet. Budskapet är att det finns lösningar på problemet och att berätta vad man som individ kan göra för att bidra.

Vill du vara med och sprida detta budskap? Vill du vara med och arrangera olika informations- och insamlingsaktiviteter? Ansök då om att få åka på resan! Syftet är att den ska ge dig upplevelser och kontakter så att du kan inspirera andra att agera. Under din vistelse i Sydafrika kommer du att få följa Aids Responses arbete och på så sätt lära dig mer om hivproblematiken i Sydafrika och hur en ideell organisation arbetar för att bidra till lösningar på detta problem. Du kommer att få träffa människor som utifrån sina egna erfarenheter kan berätta om arbetet för att stötta människor som lever med hiv. Du kommer att få se med egna ögon hur ditt stöd till Afrikagrupperna ger människor i södra Afrika möjlighet att förändra sitt och andras liv – och vi kan nästan garantera dig att resan på något sätt kommer att förändra ditt liv också! Resan ska ge dig tillfälle att följa med i de olika delarna av Aids Responses arbete, träffa volontärer och även ta del av deras arbete med hemsjukvård. Aids Response kommer att vara med i uttagningsprocessen.

Vem får åka?

Du brinner för rättvisa och de frågor som vi driver. Du har varit aktiv medlem i Afrikagrupperna, kanske genom någon av våra lokalgrupper eller som enskild individ. Kanske har du varit med om att ordna insamlingar, skrivit debattartiklar eller ordnat namninsamlingar i din bekantskapskrets. Kort sagt – du går från ord till handling! Enligt önskemål från Aids Response är erfarenheter från hiv- och/eller vårdarbete meriterande och kommer att prioriteras.

Du brinner för att motivera våra medlemmar att fortsätta sitt engagemang genom att visa att ditt och andra medlemmars engagemang förändrar och gör nytta. Du vill gärna bidra till att öka kontakten mellan våra medlemmar i Sverige och samarbetsorganisationer i södra Afrika. Du brinner för att sprida vårt budskap så att fler får upp ögonen för Afrikagrupperna och vill engagera sig.

Du kan avsätta tid för förberedelser innan resan. Det blir troligen 1-2 träffar i Stockholm för att förbereda resan och bolla idéer för kampanjmånaden. Du får också hjälp från Afrikagruppernas pressekreterare att kontakta din lokaltidning och erbjuda dem att skriva om din resa.

Du kan avsätta tid för informations- och insamlingsarbete efter resan. Du kanske älskar att skriva, brinner för aktioner eller är konstnärlig. Din talang vill du använda för att bidra till kampanjen. Du måste inte genomföra din idé själv. Tvärtom är det positivt om du hittar samarbeten, till exempel med en lokal Afrikagrupp, andra organisationer eller skolor. Under resan kommer du att dokumentera din resa genom att skriva på vår blogg, fota och göra små filmklipp på mobilen.

Vad kostar resan?

Du betalar 3 000 kronor samt mat själv. Vi står för resten.

Hur ansöker jag?

Skicka en kort presentation av ditt engagemang i Afrikagrupperna och vad du har för idéer för informations- och insamlingsarbete under kampanjmånaden. Det är viktigt att både insamlings- och informationsarbete ingår. Det är bara positivt om du samarbetar med andra medlemmar, din lokalgrupp, skolor eller organisationer.

För att underlätta din möjlighet att göra en insamling samarbetar vi med företaget Better Now. Genom Better Now får du en egen hemsida där du enkelt kan lägga upp en insamling, sprida den på sociala nätverk, få tips och du kan enkelt kan följa hur insamlingen går. Läs mer om Better Now och vårt samarbete genom att klicka här.

Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Stödfest
  • Manifestation
  • Föredrag i till exempel skolor, utrikespolitiska föreningar, andra intresserade organisationer
  • Skriva debattartiklar
  • Fotoutställning, installationer
  • Aktioner
  • Samarbeta med medlemmar eller andra nätverk

Skicka din ansökan – på engelska – senast 13 augusti till anna.gren@afrikagrupperna.se.

Besked

Du får reda på den 24 augusti om du blivit antagen till resan eller inte.

Om Aids Response och deras arbete

Aids Response arbetar med stöd till volontärer som arbetar för att stödja människor som lever med hiv och deras familjer. Sydafrika är ett av länderna med högst förekomst av hiv i världen, cirka 18 procent. Den största andelen av människor som lever med hiv och är sjuka i aids får sin vård i hemmet. Den mesta vården utförs av volontärer som gör en ovärderlig insats för människor som lever med hiv och deras anhöriga. De jobbar ofta under psykiskt tunga förhållanden. Myndigheterna ser inte volontärerna som en professionell yrkeskår och de har därför få om några arbetsrättigheter och får knappt någon ersättning för det jobb de gör.

Många volontärer bränner ut sig. Aids Response arbetar för att förändra detta. Dels ordnar de utbildningar för volontärerna i hur de kan handskas med stress och om vilka rättigheter de har. Dels ordnar de mötesplatser för volontärerna så att de ska kunna diskutera sina problem och hur de tillsammans kan kräva att myndigheterna ska erkänna dem som en yrkeskår och ge dem sina rättigheter.

Recent Posts