Vi skjuter oss själva i fötterna

Det krävs ingen kärnfysiker att lista ut att låga inkomstklyftor bidrar till stabilare mindre konfliktfyllda samhällen. Vi är kanske mest vana att tänka runt detta när det kommer till den egna nationalstaten.

Jag var en av de som lyfte på ett ögonbryn när jag först hörde talas om piraterna utanför Afrikas östkust. Mina tankar gick till Peter Pan och kapten Krok. Pirater var för mig ett inslag i sagornas värld. Men det tog inte särskilt lång tid innan förklaringen började nystas upp i media.

När Anna Ardin skriver om hur Pirater är bara ett symptom syftar hon till de stora globala inkomstklyftorna. Att fattigdom försätter världen i ett instabilt läge rent säkerhetspolitiskt sett är inget nytt. CIA har sedan länge övervakat hiv-pandemins utveckling över världen av den enkla anledning att hiv skapar fattigdom, och fattigdom skapar osäkerhet och grogrund för droghandel, människosmuggling och terrorister.

Det har visat sig att flertalet av piraterna egentligen var lokala fiskare. Som på grund av att EU fiskat ut nära på all fisk i havet tvingats lägga ner fiskenäten och hitta andra vägar att fylla familjens magar.

Afrikagruppernas ordförande Janne Nordstedt följer upp Ardins artikel i Helagotland och uppmanar oss att påverka EU:s handelspolitik för att minska de globala klyftorna. Det är viktigt om vi önskar leva i en så fredlig värld som möjligt. Nödvändigt också om vi önskar ändra nuvarande orättvisa resursfördelning. En detalj för uppenbar för att egentligen behöva nämna.

Har du inte redan satt din kråka på uppmaningen till våra EU-parlamentariker att skapa rättvisa handelsavtal så kan du göra det nu!

Recommended Posts