Vi är fenomenala kvinnor

Mara-Jag har lärt mig ett nytt ord. Fenomenal. Jag tror det är det ordet som beskriver oss bäst. Vi är fenomenala kvinnor. Ingen tackar oss för det arbete vi utför så vi måste hylla varandra, vi måste veta vårt oerhörda värde, säger Mara Muzuri hemsjukvårdare och knuten till Afrikagruppernas partnerorganisation FACT Chiredzi i Zimbabwe.

Hon är en utav trettio hemsjukvårdare som deltar i en träning anordnad av Wellness Foundation, Afrikagruppernas partner i Sydafrika. Från västra- norra- och östra kapprovinsen i Sydafrika, från Angola, Zimbabwe och Moçambique samlades de fyra dagar i Kapstaden för att ta sin kamp för erkännade framåt.

Bernice Roeland, chef på Wellness Foundation berättar om lärdomar de dragit efter alla år av att mobilisera och stötta hemsjukvårdare.

Bernice-Det är alltid kvinnliga yrken som sist erkänns som faktiska arbeten. Vi har till exempel mycket att lära från städerskor, de var inte heller av intresse för fackföreningar, för politiker som bestämmer minimilöner osv. Men idag är de del av den formella arbetskraften.  Hemsjukvårdare lever ofta under farliga omständigheter, ger service i farliga kåkstäder, utsätter sig för många sjukdomar och arbetar för ingenting. Men vad som slår mig starkast är den passion, energi och stolthet med vilken kvinnor utför detta arbete.

-Energin hos oss är som en naturkraft, som en tsunami. En tsunami kan skapa förändring men också skapa förödelse. Det är bra att vi kommer från olika länder, med olika förutsättningar. Det ger oss perspektiv och förståelse. Utmaningen är för oss att göra resan inkluderande och strategisk.

Olga Tiago från Moçambique säger sig ha erhållit kanske den viktigaste komponenten i all kvinnokamp.

Olga Tiago-Jag har haft svårt att föreställa mig kvinnor som ledare. Idag tänker jag annorlunda. För ett tag sedan medverkade jag i en kurs med Afrikagrupperna om påverkansarbete. Det resulterade i att vi i Moçambique kontaktade de lokala myndigheterna. De gick med på att träffa oss och höra om våra bekymmer i arbetet. Vi har kunskapen om vården och vi har lärt oss vägar att trycka på för våra rättigheter men i mötet svek självförtroendet. Det här mötet ger en känsla av enighet, vilket kan vara det som är avgörande när du står ensam i ditt egna lilla lokala hörn av jorden. Det är det jag tar med mig härifrån, styrka och självförtroende. När vi kommer tillbaka kommer vi knacka på maktens dörr igen!

Under mötets gång identifierades möjliga allierade, alltifrån sjukhuspersonal, till fackföreningar och till kommissioner för mänskliga rättigheter. Arbetsgrupper skapades för att föra arbetet och solidariteten vidare och luckor av forskning identifierades som kan stötta hemsjukvårdarna i deras påverkansarbete. Det här kan vara början på en alldeles ny, inte tidigare skådad rörelse mellan hemsjukvårdare i södra Afrika.

 

Ge ett bidrag och stötta kvinnokampen!

Recommended Posts