Veckans nyheter

Så var det dags för kortnyheter från förra veckan:

Reporäntan oförändrad
Trots en inflaton på över åtta procent i december förra året beslöt sydafrikanska riksbanken att låta reporäntan ligga oförändrat på elva procent tills vidare. Konsumenter och affärsmän drog en lättnadens suck när beskedet gavs. Beslutet grundades på att elkrisen har gjort tillräckligt för att sakta ner ekonomin i landet. Riksbankschefen sa också att den globala ekonomiska nedgången kan komma att slå mot Sydafrika och att inflationen troligen kommer att öka ännu mer än tidigare under det första kvartalet i år.
Daily Dispatch 1 februari 2008

Mbekis popularitet upp
I en ny undersökning från Markinor visar det sig att president Thabo Mbekis popularitet gått upp sedan mitten av 2007, trots att han totalt sett förlorat i popularitet de senaste åren. I mitten av 2007 var hans popularitet nere i runt 40 procent. Nu menar 63 procent av de tillfrågade att Mbeki sköter sitt ämbete mycket bra eller bra. 2004 låg samma siffra på 80 procent, 2005 på 78 procent och 2006 på 73 procent. Undersökningen visar också att sydafrikanerna känner ett stort behov av att stoppa den så kallade ”brain-drain” där välutbildade lämnar landet för bättre löner och villkor i andra länder. Dessutom vill man skapa fler jobb, minska arbetslösheten och bekämpa brottsligheten och korruptionen.
Daily Dispatch 8 febreuari 2008

Lättare att få abort
Sydafrikanska parlamentet har godkänt lättnader i abortlagstiftningen. Förändringarna kommer att innebära att det blir möjligt att få abort dygnet runt, processen för ett godkännande av abort blir enklare och alla sjuksköterskor, inte bara barnmorskor, ska kunna utföra abort. Förändringarna genomförs trots stark kritik från abortmotståndare som bland annat menar att lagen redan är för svag då den tillåter abort ner till tolv års ålder utan medgivande från föräldrarna.
Mail&Guardian 7 februari 2008

Recommended Posts