Världsaidsdagen – har du rätt till din egen kropp?

Grattis! Alla har inte den rätten och det kan få oanade konsekvenser. Att kvinnor inte får bestämma över sin egen sexualitet bidrar till ökad hivspridning och dödlighet bland mammor och barn. En bra hälsovård, tillgång till bromsmediciner och möjligheten att fatta beslut om sin egen sexualitet är viktiga bitar i kampen för allas rätt till sin kropp. Du kan stödja den kampen.

Idag är det Världsaidsdagen. Hiv uppmärksammas över hela världen och det röda bandet blir synligt. Men i Sverige pratas det alltför lite om hiv. Både på Världsaidsdagen och alla andra dagar på året. Under november har Afrikagrupperna fokuserat på hivfrågan genom att lyfta fram berättelser från våra partnerorganisationer i södra Afrika och genom att prata om hur orättvist hivpandemin drabbar världen. I Sverige har alla som är i behov av hivbehandling både rätt till bromsmediciner och tillgång till dem. Så ser det inte ut i södra Afrika. Här nedan kan du se vår kortfilm om detta och vill DU vara med och stödja Afrikagruppernas och våra samarbetspartners viktiga hivarbete så köp Röda bandet! Det är dessutom en jättefin julklapp! Afrikagrupperna köper Röda bandet direkt från tillverkaren – kvinnogrupper i södra Afrika – och bidrar till deras försörjning. Du köper röda bandet av oss och bidrar till vårt hivarbete i södra Afrika – samtidigt som du sprider medvetenhet i Sverige.

 

Recommended Posts