Varför strejken avbröts

Långt över en miljon offentliganställda strejkade i nästan tre veckor för högre lön medan regeringen sade att kravet var för dyrt. Återigen sattes militär in för att klara de mest nödvändiga samhällsfunktioner medan det folkliga stödet för strejken fick en rejäl törn efter våldsamheter bland de strejkande. Fackförbundet COSATU avvisade ett förslag på en lönehöjning på 7,5 procent, som är under inflationsgränsen. Den politiske analytikern Steven Friedman tror att inställningen avspeglar en ilska bland vanligt folk.
– Det finns en stor ilska som bygger på upplevelsen av att politikerna lever i lyx medan folket lider. Misstron och missnöjdheten ökar med inställningen att regeringen inte bryr sig om eller lyssnar på folket, säger han.

I pressen framstår det som om storstrejken i Sydafrika avblåstes för att parterna skulle kunna förhandla. Men det är inte hela sanningen. De strejkande förlorade stödet hos allmänheten efter att några av dem betett sig illa, efter rapporter om sjuka och nyfödda som avlidit på grund av strejken, och för att elever och studenter förlorade veckor av undervisning för att istället driva omkring.
En viktig anledning till att strejken avbröts är också att folk inte har råd. Strejkkassor är obefintliga i Sydafrika – om du strejkar kan du inte räkna med att få lön. Ibland kan ersättning utbetalas efter förhandlingar, men detta är inget att räkna med.
Läs mer om strejken i Mail and Guardian

Recommended Posts