Utvecklingsländer tillhygge i valdebatten

Nu är det miljöpartiets Wetterstrand som åker på en känga i Sundsvalls Tidning:  ”Världsbanken har räknat ut att västvärldens handelsbarriärer kostar utvecklingsländerna 100 miljarder dollar om året. Det är betydligt mer än vad västvärlden klämmer ur sig i bistånd och betydligt mer än vad immigranter skickar hem till utvecklingsländerna. Handelsbarriärer, subventioner och nolltolerans inför GMO-grödor gör att utvecklingsländerna förvägras det välstånd som vi själva tar för givet.” skriver Adam Cvejman.

Förvägras? Flera afrikanska länder har själva sagt nej till GMOgrödor. Sydafrika är kanske det land i afrika som odlar mest GMgrödor, i stort sett all majs är genetiskt modifierad vilket inte måste anges när den säljs inrikes vilket många organisationer anser är problematiskt. Många tror att grödorna är farliga att äta. Stödet för den åsikten är ganska svagt. Däremot har Monsanto och sydafrikanska myndigheter pressat småbönder att gå över till GM utan tillräcklig kunskap, motivation och stöd vilket lett till katastrof på flera håll i bland annat östra kapprovinsen.

Jag vet inte om Wetterstrand arbetar för ett globalt förbud mot GMOgrödor eller ej, men i Sundsvalls Tidning är det Cvejman som bortser från länder självbestämmanderätt. Vi ska inte tvinga Afrika varken att odla GMO eller låta bli, men vi kan dela med oss av den kunskap som finns. Erfarenheter från Östra Kapprovinsen säger tyvärr att GM introducerats på ett sätt som inbjuder till katastrof.

Recommended Posts