Utan värdighet ingen frihet

abahlaliIdag, den 27 april, firar Sydafrika sin frihetsdag. Men den sociala rörelsen Abahlali baseMjondolo har sedan 2006 utnämnt dagen som ofrihetens dag. Abahlali baseMjondolo är en rörelse som kämpar för människors rätt till hus och mot tvångsförflyttningar och stöttas av Afrikagruppernas partnerorganisation Church Land Programme. För att läsa hela deras pressmeddelande, besök deras hemsida, nedan följer ett översatt utdrag.

Ofrihetens dag

I år kommer Ofrihetsdagen hållas i Durban och Kapstaden. Vi önskar uppmärksamma uppoffringar sydafrikaner gjort för frihet och vinningar som gjorts. Vi önskar också salutera det internationella stödet för att övervinna apartheid. Men vi är säkra på att detta inte var den frihet så många människor kämpade för. Vi önskar inte underminera kampen som utfördes i dåtid men vem kan säga att vi verkligen är fria när vi lever utan mark, hem, arbete och värdighet? Vem kan hävda att vi är fria när vi inte har rätt att organisera fritt och säkert, när kvinnor inte går säkra, när vi tvångsförflyttas till mänskliga soptippar?

Vi bestämde oss för länge sedan att vi inte tänker eskortera de få rika individer som är politiker och affärsmän till stadiums som om de vore hjältar så att de kan berätta för oss att vi ska fira vår frihet. Det är meningslöst att låta de rika tala om för oss att vi är fria när vi lider och dör i skjul utan vatten, el, tillgång till vägar eller sanitet.

eThekwini kommun i Durban hävdar att de bygger 16 tusen hus om åren medan vi kan avslöja att de inte ens byggt fyra tusen. Husen som byggs är så små och undermåligt byggda att de faller sönder redan innan de ockuperats. De ges vidare till partimedlemmar eller säljs korrupt. Kommunen tvångsförflyttar oss olagligt, försöker hindra våra protester medan de skyddar gangsterpolitiker, ignorerar domstolsbeslut och vägrar agera mot korruption.

Vår rörelse står för att återställa människors värdighet för alla som bor i Sydafrika. De fattiga har lämnats utanför det nya Sydafrika. Vi är en rörelse av och för fattiga. Tiden har kommit för oss att organisera oss för att ta plats i det här landet. Vi arbetar underifrån för att realisera ett fritt samhälle där fred, rättvisa och jämlikhet råder. För att nå dit måste land, rikedom och makt fördelas rättvist och jämlikt så att ingen är tillåten att agera som stod de över lagen.

Det är en nödvändig prioritering att all tvångsförflyttning stoppas, att människor måste tillåtas ockupera outnyttjad mark och att regeringen måste sätta sociala värden framför kommerciella värden. Vi kommer inte se framsteg i det här landet förrän de fattiga har möjlighet att skapa politisk makt. Vi kommer inte kunna skapa den makten så länge vår kamp ständigt förtrycks. Därför är det nödvändigt att vi får organiseringsfrihet.

Ingen mark, inga hus, inga arbeten, ingen värdighet = ingen verklig frihet.

-Abahlali baseMjondolo

Recommended Posts