Uppvärmning inför morgondagens globala aktion

På initiativ av Rural Womens Assembly genomfördes idag en mindre demonstration med ungefär 600 demonstranter (på en höft) utanför det internationella konferenscentrumet klimattoppmötet hålls. Womens rural assembly förenar kvinnliga småskaliga bönder, fiskare och lantarbetare från Latinamerika och södra Afrika.

Klimattoppmötet kallas i folkmun för "Förorenarnas konferens"

Kvinnorna från Womens Rural Assembly bär alla T-shirts med texten "Women, guardians of seed, life and earth, Viva!"

Forward Eco-socialism, forward!

Food sovereignty campaign

Polis var också på plats men var tog det lugna gatan.

Recommended Posts