Upprätthåll motståndskraften!

Khanya Colleges vinterskola har under åren kommit att bli en viktig samlingsplats för fackligt aktiva, aktivister och sociala rörelser. Skolan hölls detta år för 14e året i rad och ca 150 aktivister från stora delar av södra Afrika deltog. Årets tema var Upprätthåll motståndskraften och namnet syftar på utvecklingen bland det civila samhällets aktörer.

Livet i södra Afrika påverkas mycket av externa faktorer, alltsom oftast förankrade i ett globalt ekonomiskt handelssystem.

Det kommersiella jordbruket som i denna del av världen är en stor arbetsgivare har förändrats mycket de senaste årtiondena. Anställningskontrakten är allt oftare säsongsbetingade eller korttidskontrakt, vilket skapar en rörlig arbetskraft -migrationsarbetare som flyttar över farm- och landsgränser. Fackföreningar i regionen möter liknande problem kring förmågan att organisera migrantarbetare och dämpa rasism mot invandrande arbetskraft som på grund av sin utsatta situation ofta är beredda att arbeta för lägre lön och sämre villkor.

Förutom till synes externa faktorer finns också interna utmaningar. Med hjälp av utbildningsmetoder inspirerade av Paulo Freire, pedagog och politisk filosof från Brasilien, kunde deltagarna kritiskt granska sig själva och sina organisationer. Pedagogiken bygger på att kunskap inte bara är teori och fakta utan också mänskliga erfarenheter. Alla människor är därför potentiellt lika mycket lärare som elev. Något program för veckan fanns därför inte, utan skapades på plats av deltagarna. På detta vis kunde de själva identifiera vad de ansåg vara problematiskt för sin organisation.

Tidigt uppenbarades att sexism och patriarkata attityder inom de anti-kapitalistiska rörelserna var något som hindrade deras förmåga att växa och bli starka. Vi pratade mycket om hur våra organisationer speglar det samhälle vi lever i. Hur vi ibland omedvetet sviker de ideal vi anser oss stå för, där kvinnors underminerade position verkade vara det tydligaste exemplet. Men också öppenheten för debatt och diskussion i allmänhet. Södra Afrika som region verkar genomleva en period av partipolitisk slutenhet, där oppositionella åsikter inte välkomnas. Något som man menade även syntes i civilsamhällets organisationer. Tolerans blev därmed ledordet för veckans diskussioner.

I stort kan sägas att frågor gällande sexism, rasism, hierarkiska och/eller patriarkala organisationsstrukturer och ett hämmat diskussionsklimat inte bara hindrar sociala rörelsers utveckling utan de facto spelar de ekonomiska strukturer man anser sig kämpa emot rakt i händerna. Enligt ovanstående exempel om migrantarbete så splittrar rasism endast arbetarklassen.

För att citera Anna från General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe:
– Medan arbetarna bråkar om smulor kan farmägarna luta sig tillbaka, belåtna med att arbetarna kämpar mot varandra istället för mot dem.

Afrikagrupperna anordnar tillsammans med Khanya College en aktivistskola i Malmö, Göteborg och Stockholm. Förra året var första försöket, och det blev något av en succé! I år kommer skolan gå av stapeln i november. Mer om detta kan du läsa här.

Recommended Posts