Tufft för Mbeki

Domstolens utslag i förra veckan, där man dömde att åklagarmyndighetens förfarande när de ville återuppta korruptionsfallet kring Jacob Zuma inte var rättsenligt, kan komma att få stora konskvenser för president Thabo Mbeki. I sitt anförande sa domare Chris Nicholson att det inte var otroligt att Mbeki hade pressat åklagarmyndigheten att försöka få upp fallet i domstol igen. Många, bland annat ANC, tolkar detta som ett bevis för att hela korruptionsskandalen är en politisk komplott iscensatt av Mbeki för att förhindra att Zuma blir Sydafrikas nästa president.
I denna veckan sammanträder ANCs arbetskommitté för att besluta hur partiet ska hantera situationen. Många vill att Mbeki ska avsättas, eller stiga ner självmant, för att redan nu, före nästa års val, ge plats för Zuma som landets president.
Det finns tre vägar för dem att genomföra detta. Den ena är att parlamentet lägger en motion om misstroendevotum och därmed tvingar Mbeki att avgå. En annan är att parlamentsledamöterna tvingar Mbeki att upplösa regeringen och utlysa ett tidigt val. Det tredje är att parlamentet med två tredjedels majoritet röstar bort Mbeki genom att säga att han inte följer konstitutionen eller har misskött sitt uppdrag som landets president. I nästa vecka ska trepartsalliansen mötas och diskutera ett gemensamt förhållningssätt gentemot Mbeki.
Vad vi fortfarande inte vet är om Zuma är skyldig till korruption eller ej. Domstolen var noga med att påpeka att fredagens domslut inte har med själva korruptionen att göra. Detta kan betyda att Mbeki överklagar domstolens beslut. Får han rätt i nästa instans kan åklagarmyndigheten återigen försöka åtala Zuma.

Recent Posts