Trots massaker fortsätter Sydafrikas gruvarbetare strejka

Skylten "De säger Inget jobb ingen lön. Vi säger inga lönejusteringar inget jobb. T-shirt -"Framåt för en levnadslön, 12,500 rand"

Skylt ”De säger Inget jobb ingen lön. Vi säger inga lönejusteringar inget jobb. T-shirt -”Framåt för en levnadslön, 12,500 rand”

”Efter inledande förhandlingar bad jag dem (gruvcheferna) gå tillbaka och räkna på hur mycket de spenderar på sina hundar varje månad och i ljuset av det fundera på att höja gruvarbetarnas löner.” –säger fackförbundet AMCU:s ordförande, Joseph Mathunjwa, till massorna av gruvarbetare som igår, 1,5 år efter massakern i Marikana, återigen strejkar.

Strejken är inne på sin tredje dag och omfattar både platina- och guldgruvor. Av den oberoende utredning som tillsattes efter massakern har inget ännu kommit, mer än mörkläggning från polisen och offrens orättvisa behandling. Ingen offentlig ursäkt från statligt håll har utfärdats, ingen har gripits eller avsatts. Gruvarbetarnas strejkkrav är detsamma -en lönehöjning och ingångslön till 12,500 rand/månad (7,400:-).

AMCU har tillåtit regeringen att medla mellan facket och gruvledningen på de tre arbetsplatserna Lonmin, Anglo-America Platinum och Impala platinum. Men de säger sig fortsätta strejken tills deras lönekrav mötts och om regeringen visar sig vara opartiska och ta gruvledningens parti lovar AMCU visa dem dörren och ”andra metoder” kommer tillämpas. Vad eller vilka dessa metoder skulle vara är oklart.

Sydafrika känner fortfarande efterverkningar från den förra strejkvågen, valutan har ännu inte hämtat sig, utländska investerare kommer följa utvecklingen på nära håll och den sydafrikanska regeringen kommer inte vilja upprepa 2012. De måste väga sina ord noggrant.

 

Recommended Posts