Trist debatt om sydafrikansk kolkraft

Vedeld

Vedeldning är vanligt på landsbygden. Sydafrikas regering har hittills visat minimalt intresse för landsbygdsutveckling där ju många av de fattigaste bor. Så hur ska billig el till industrin gynna dessa?

Joakim Stymne, statssekreterare för internationell utveckling skriver i SvD att solidaritetsrörelsen inte förstår vilka utmaningar Sydafrika står för. Artikeln är en replik på en debattartikel i Brännpunkt med avsändare Svenska kyrkan, Diakonia och sydafrikanska kyrkorådet. Jag tycker det är trist att Stymne och de som stöder Eskoms planer på att bygga nya fina kolkraftverk inte förstår att det finns andra åsikter om hur Sydafrikas energiproblem kan lösas. Lösningar som inte leder in på samma skitiga klimatförstörande väg som vi envetet håller fast vid i västvärlden och låter andra betala räkningen för.

Visst ingår klimatsmarta satsningar i de nya projekt lånet ska gå till, men det handlar snarare om fikonlöv än ”betydande satsningar” som Stymne vill få det till. Hur mer kolkraft ska minska fattigdomen får jag inte heller nåt svar på. Antagligen menas att de viktiga industrierna ska driva Sydafrikas utveckling och att denna utveckling per automatik kommer de fattigaste till del? Där fattas också en hel del pusselbitar.

Som jag tidigare skrivit på bloggen: ”Sydafrikas el produceras främst för stora exportindustrier och inte för vanligt folk. När den fattige sydafrikanen använt sin gratis basel på 50kW/månad betalar de mer per enhet än boende i rika områden, och mer än tre gånger mer än industrierna. Nu kan man ju visserligen argumentera att industrierna anställer vanligt folk och att dessa på så vis kan drabbas av eventuella nedskärningar pga höjda elpriser. Men det gör inte Eskoms kolkraftverk miljövänliga. Världsbanken har slängt in ett fikonlöv i uppgörelsen, mindre än  7 procent av det totala lånet ska gå till förnybara energikällor.”
Bra sammanfattning av debatten hittar du här, http://www.africafocus.org/docs10/coal1003.php

Recent Posts