Traditionella värderingar slagträ mor kvinnor?

President Jacob Zuma kallade till nationell debatt kring moral och värderingar häromveckan, något häpnadsväckande med tanke på skandalerna som omsusat hans privatliv. Men kanske just därför.

Han har i samband med det utspelet nämnt att traditionella ledare kan spela en viktig roll i landsbygdsutveckling och att leverera välfärd. Samtigt kan två omdebatterade lagförslag (Traditional Courts Bill, Communal Land Rights Bill)träda i kraft i år. Dessa ökar makten hos traditionella ledare och, argumenterat vissa, minskar kvinnors rörelseutrymme. Detta fick före detta parlamentsledamoten Pregs Govender att skriva en tänkvärd debattartikel kring kvinnor och tradition. Här några översatta utdrag:

”Presidenten citerade Albert Luthuli’s berömda mall för ledarskap: En kung(chief) är främst en tjänare för sitt folk.
Oliver Tambo krävde att vi skulle sluta gömma oss bakom ”tradition” för att rättfärdiga patriarkala sedvänjor och att erkänna att traditionen kan och måste vara förenlig med fri- och rättigheter för kvinnor och män. …

Gemensamt för den globala patriarkala kulturen är att kvinnors kroppar reduceras till egendom som kan förvärvas och förkastas …Kvinnors arbete tid och bidrag till samhället erkänns inte och värderas inte. Kvinnor glorifieras som mödrar och hustrur, medan de upplever dolt våld, uppenbart när man ser till antalet kvinnor mördade av sin partner. Kvinnor definieras enligt sina reproduktiva och sexuella rolled, inte som hela människor med rätt till värdighet och jämlikhet.
Inför Internationella Kvinnodagen den 8 mars bör presidentens föreslagna debatt om värderingar handla om konstitutionens löfte att respektera och värna om kvinnors värdighet. Detta är ett tillfälle att se sambanden mellan ledarskap och lokala och globala policies som, till exempel genom handelsavtal, ökar ojämlikhet och kvinnors fattigdom.

Det är dags att ställa frågan: Vilkas liv värderas och vilkas liv nedvärderas? Vem har den politiska viljan att utradera apartheids levande arv i könsmönster och geografiska mönster i Sydafrikas före detta bantustans och informella bosättningar. Vad menas med att vara en “folkets tjänare” när majoriteten av folket i Sydafrika är svarta kvinnor?”
Läs hela Govenders artikel i Sunday Times

Recent Posts