Tjugo år sedan Mandela frigavs

Idag är det tjugo år sedan Nelson Mandela frigavs från fängelset. Under de tjugosju år han var fängslad hade han blivit en ikon för frihet i Sydafrika och motstånd mot apartheid. Över hela världen hade solidaritetsrörelser format för att kämpa för hans frihet. Afrikagrupperna var en av dem.

-Vi satt alla, även folk som inte varit särskilt engagerade, klistrade vid TV-n och följde i direktsändning på eftermiddagen när Mandela hand i hand med Winnie klev ut i folkmassan, berättar Kerstin Bjurman på Afrikagrupperna.
– Det var en märklig känsla att se honom, att han fortfarande, efter alla år i fängelset, var en obruten, respekterad och stark ledare. Ingen visste ju hur han såg ut nu, vi hade bilder som var nästan 30 år gamla och bara det ökade nyfikenheten. Inte långt därefter kom han till Sverige för att hälsa på sin gamle vän Oliver Tambo, ANC:s president som vårdades i Stockholm för stroke. Afrikagrupperna ordnade en gala i Globen med bland andra Miriam Makeba. Den blev snabbt utsåld.

I sitt första tal upprepade han något han sagt under rättegången 1964.
– Jag har kämpat emot vit dominans, och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö.

Efter att Mandela fick friheten revs apartheidsystemet ner, snabbare och mer smärtfritt än någon vågat hoppas på. Inget inbördeskrig utbröt, och trots sina brister bidrog Sannings- och försoningskommissionen till att uppdaga viktiga sanningar om vad som hänt och bidrog till försoning. Landet har dock en lång väg att gå tills apartheid är ett minne blott och Sydafrika verkligen kan anses vara fritt, för att inte tala om resten av Afrika.

– Personligen kände jag ingen särskild eufori den dagen, bara en stor lättnad över att ett hårt arbete tagit slut. Jag hoppas att jag kommer känna sak när Västsahara uppnår sin självständighet, säger Ingvar Flink, i Afrikagrupperna, som nu är engagerad i kampen för Västsahara – Afrikas sista koloni.

Vad världen sade då (ur Sunday Times)

Hurra! Hurra!  
-Ärkebiskop Desmond Tutu tjoar när han kör förbi Mandelas hus.

Jag ämnar ta upp med Europakommissionen en möjlig lättnad av sanktionerna nu när vi fått Mr Mandela frigiven
– Margaret Thatcher, brittisk premiärminister

Kanske kan vi nu se lite mer mening i vår mörka väg på jorden…
– Breyten Breytenbach, skribent och dissident

Folken i Palestina och i Sydafrika kämpar samma kamp mot förtryck för en rättvis sak – att vinna rätten till självbestämmande
– Yassir Arafat, ordförande för PLO

Det är otroligt att en sån man kan betraktas som hjälte. Med tanke på de brott Mandela begått… hans vägran att ta avstånd från väpnad kamp, det faktum att han är bevisad kommunist och att han kräver majoritetsstyre med hot om intern instabilitet, vi finner detta högst störande och oroande.
– Andries Treurnicht, ledare för oppositionspartiet, Conservative Party

Mandela har kommit åter för att leva i ghetton i Soweto, Langa, Umlazi och så vidare. Inget har förändrats utom att lagarna är än mer drakoniska än när han sattes i fängelse.  
– Joe Mkhwanazi,  Pan Africanist Congress

Jag undrar om Mr De Klerk förstår att när han släppte Mr Mandela, kunde världen med vilken han kompromissat, inte tillåta att han arresteras igen. Detta kommer oundvikligen att leda till konflikt. AWB förstår regeringens maktlöshet och förbereder sig på att möta ANC revolutionen.
– Eugene Terre Blanche, ledare för Afrikaner Weerstandsbeweging

Innan Mr Mandela är fri att bo var han vill, sätta sina barn i en skola han själv valt och kan kandidera till ett ämbete i sitt eget land är han inte fri. Intill dess att han är fri kommer kampen mot apartheid att fortgå.
– Pastor Jesse Jackson, människorättsaktivist i USA

Recent Posts