Till alla er som…

…tidigare frågat om jag vet mer om det kedje-email som cirkulerar i Sverige.
Brevet handlar dels om en treårig flicka som blivit våldtagen av en man som tror på myten om att man kan bli botad från hiv om man har sexuellt umgänge med en oskuld. Dels tar det upp att den myndighet inom polisen som arbetar för barns rättigheter har lagts ner genom en omorganisering och decentralisering av polismyndigheten förra året. Både inom polisen och inom organisationer som arbetar med barns rättigheter finns det de som är positiva och de som är negativa till förändringen.
I dag ber fackföreningen ”Solidarity trade union”, under en konferens, att den särskilda gruppen för barns rättigheter ska återuppstå inom polisen. Fackföreningen menar att de som tidigare arbetade med barns rättigheter inte längre har tillräcklig tid för detta. Enligt fackföreningen blir 23 000 barn våldtagna i Sydafrika varje år.
Under konferensen utarbetades en 10-punkts plan för att bekämpa våld mot barn. Den innehåller bland annat utbildningsprogram för skolor där barn kan få lära sig hur man identifierar och undviker farliga situationer, hur man kan skapa säkrare miljöer för barn och krav på längre straff för den som våldtar ett barn.

Recent Posts