Systemet borde ta intryck av Vinovum

Svenska importörer kan skapa förändring. Wendy Pekeur på lantarbetarfacket Sikhula Sonke träffade Kajsa Bergqvist och Vinovum under sin Sverigeresa tidigare i år och förklarade hur villkoren ser ut för lantarbetare på några av de gårdar de importerar viner från. Vinovum sade då att de gärna arbetar för att förbättra situationen, och har på Sikhula Sonkes rekommendation anmodat producenter att ansluta sig till Wine Industry Ethical Trade Association, WIETA. Nyligen har mer än 100 gårdar anslutit sig till WIETA enligt ett pressmeddelande från Sikhula Sonke.
“Att förbättra förhållandena på gårdar som exporterar tusentals liter vin till Sverige och andra länder är extremt viktigt. Det gynnar dessutom utvecklingen för båda parter”, säger Patricia Dyata, tillförordnad generalsekreterare för Sikhula Sonke.

Vi hoppas att Systembolaget följer med och ser hur Vinovum hanterar problem hos producenter, lyssnar på fackföreningar och får producenter att söka ackreditering för bättre arbetsvillkor. Som det ser ut idag väljer Systembolaget istället att ansluta sig till en uppförandekod där endast företag kan vara medlemmar. På så vis minskar arbetarnas inflytande på sina egna villkor.
Håller du med? Skicka då vykort till Systembolaget!

Recommended Posts