Sydafrikansk domstol dömer till vita zimbabwiska storbönders fördel

landEtt 70-tal föredetta zimbabwiska storbönder anmälde den zimbabwiska regeringen till SADC:s (Souther Africa Development Community) tribunal. De ville ha ersättning för den mark de förlorade i samband med Zimbabwes landreform.

Tribunalen dömde i deras favör men den zimbabwiska regeringen överklagade beslutet och vägrade betala bönderna kompensation. Överklagan avslogs av SADC:s domstol. Storbönderna tog då fallet med sig till Sydafrikas Högsta Domstol i Pretoria. De krävde att zimbabwiska tillgångar i Sydafrika skulle säljas för att kunna verkställa domstolsbeslutet om kompensation till dem. I förra veckan dömde så även Sydafrikas domstol till deras fördel och böndernas advokater tittar nu närmare på tre zimbabweägda fastigheter i Kapstaden för konfiskering.

Recommended Posts