Sydafrika på östra randen till miljökatastrof

När Julius Malema, ledare för ANC:s ungdomsförbund förespråkar en nationalisering av gruvorna så händer inget med valutakursen. Ingen panik utbryter bland affärsmännen. Enligt vissa beror detta på att nu är gruvorna slut – allt som återstår är att betala för att städa upp den gigantiska miljöpåverkan de orsakar. Det ansvaret passar bra för dem att staten tar.

När jag besökte Witwatersrand minns jag inte om vi fick någon förklaring till varför där inte fanns något vatten. Witwatersrand är ju ett namn som skapar en bild av ett område med gott om friskvattenskällor. Och så var det när europeerna först kom dit. Sen hittade man guld och började med omfattande gruvdrift. Efter detta var det inte mer med friskvattenskällorna. Gruvarbetarna sprängde sig ner genom de vattenförande bergen och vattnet pumpades ur gruvschakten ut i floderna.

Antalet gruvor i East Rand har sjunkit stadigt sedan femtiotalet och idag är bara en pumpstation igång i området, och den heter Shaft 3. Om den slutar pumpa så kommer vattnet att stiga snabbt genom de gamla schakten och inom ett par år forsa ut igen, genom byggnationer och vägar och vad som nu råkar vara ivägen. Men denna gång är det inte Witwater som kommer ut, utan miljögiftet ADM, Acid Mine Drainage.

Shaft 3 har byggts ut och försetts med ett reningsverk så vattnet därifrån som pumpas ut i Blesbokspruit, lite uppströms från världskända Marievale Bird Sanctuary, och vidare ner i floden Vaal är bara lite smutsigt.

Problemet är att den här processen är dyr och Aurora Empowerment Systems som ansvarar för hanteringen är riktigt illa skött. Arbetarna har inte fått betalt på flera månader och har inte heller fått besked om de nånsin kommer att få betalt eller vad. Utrustningen är gammal och börjar bli farlig, olyckor har redan skett. Enda anledningen till att dessa hjältar fortsätter att gå till jobbet varje dag är att annars forsar höggiftigt smutsvatten ut över halva provinsen. Det skulle innebära farväl till gårdarna och fågellivet runtomkring samt en hel del annat.

Häromveckan fick de nog och strejkade till sist. När vattnet var nära att översvämma pumpanläggningen vädjade ledningen till arbetarna som satte igång pumparna mot löfte av – en fjärdedel av majlönen.
– Gruvan är extremt farlig att arbeta i, och är en tidsinställd bomb, säger Gideon du Plessis, facklig ledare. Att arbeta här är ett självmordsuppdrag.
Läs mer i Noseweek och i Mail and Guardian

Recommended Posts