Sydafrika ojämlikast i världen

inequalityEnligt en ny studie från University of Cape Town har Sydafrika nu tagit över platsen som världens ojämlikaste land från Brasilien. Enligt ekonomiprofessorn Haroon Bhorat som räknat på saken står Sydafrikas Gini-koefficient -som visar graden av inkomstskillnader – på 0,679. Gini-koefficient utvecklades 1912 av italienska statistikern Corrado Gini, och syftar till att mäta ojämlikhet i välstånd. Koefficienten varierar mellan 0 och 1. Ju närmare den senare desto mer ojämlikt samhälle.  Presidentens politiska rådgivare Joel Netshitenzhe säger i Business Report att Bhorats information inte nödvändigtvis stämmer eftersom statliga förmåner riktade till de fattiga, särskilt arbetslösa, som fritt vatten och el till en viss nivå, tillgång till hälsovård och social välfärd inte återspeglas tillräckligt i Gini-koefficienten.
Trevor Manuel, minister med ansvar för ekonomisk planering sade att ekonomiska indikatorer ändå visar att den sociala välfärdspolitiken är framgångsrik. Färre och färre människor är extremt fattiga, en förändring som tillskrivs bidrag. Antalet hushåll som har en inkomst på 1080 rand i månaden eller mindre har sjunkit till 1 miljon 2005/06 från 3,4 miljoner hushåll
2000/01.
Källa: Business Report , Digital Journal 090928,

Recent Posts