Sydafrika – katastrofklassat

De senaste veckorna har floder svällt över sina breddar, barn svepts bort i diken och dagvattensavlopp och 20 000 hektar jordbruksmark lagts under vatten. Minst sjuttio människor har omkommit och åttatusen familjer förlorat sina hem. Alla provinser utom en är klassade som katastrofområden och minst 20 miljoner rand saknas för katastrofarbetet. Myndigheterna ber civilsamhället om hjälp. ’

Tittar på morgonTV där en stadsplanerare med lite slitet gråaktigt utseende sitter och förklarar tålmodigt varför folk måste sluta upp med att bygga i översvämningsdrabbade områden. Ändå byggs både planerade bostadsområden och så kallad informell bosättning – kåkstäder – i känsliga områden. Ett år, tre, fem går kanske bra, men om översvämningen kommer kanske vart tionde år blir det ändå katastrof förr eller senare. Den totala bristen på landsbygsutveckling driver folk från landet in till städer där de bygger skjul på kanter och plättar som är över, utan kännedom om området eller möjlighet till alternativ.

Nu över till vädret. Regn, regn regn.

Recommended Posts