Svenska värderingar inspirerar de förtryckta tycker ministern

Igår skrev handelsminister Ewa Björling – som gillar att kalla sig frihandelsminister – på SvD:s Brännpunkt att bojkott inte skapar demokratier.
”Nyligen har röster höjts som klandrar Sverige för närvaro i länder där människor nu kämpar för frihet och demokrati. Men vad kritikerna missar är att inget av detta hade varit möjligt om vi vänt länder som Egypten, Libyen och Tunisien ryggen…Om våra turister stannat hemma hade de också lämnat bakom sig idéer om att en annan framtid är möjlig…. När vi som svenska representanter besöker andra länder bär vi med oss våra idéer och intryck från Sverige. Även i fattiga länder visar våra erfarenheter på starkt intresse för de svenska värderingar som hjälpt till att bygga det svenska välståndet.”

Ack Sverige fosterland. Om vi bara kan bedriva frihandel med alla stackars fattiga odemokratiska länder och närvara och inspirera folket så de kan ta del av våra fina värderingar som ju är vad som byggt upp vårt land. Var det så vi resonerade när vi betalade ut alla mutmiljonerna till Sydafrika för att de skulle köpa våra JASplan? Var det så vi resonerade när vi motvilligt och sist i klassen stoppade Khadaffi i frysboxen först när det var helt omöjligt att hålla tyst längre? Tycker Björling att det var fel av jordbruksministern att rösta emot europeiskt tjuvfiske i Västsahara för att detta kanske kan inspirera marockanerna till att se fördelarna med demokrati och frihet? Fastän det ju är resurserna från den ockuperade marken som de säljer.

Många egyptier tvingades migrera till Europa för att hitta arbete och skicka hem pengar. I den ekonomiska krisen blev de arbetslösa och reste tillbaka igen. Situationen för deras familjer försämrades drastiskt – i ett slag hade de en till att försörja och förlorade viktig inkomst. På ett seminarium på Witwatersranduniversitetet i Johannesburg som jag nyligen gick på spekulerade föredragshållaren kring betydelsen av detta för upproren. En mängd arbetare i sina bästa år som levt i Europa en tid som reser tillbaka till ett Egypten i förtryck och med ökande fattigdom – hur viktigt var det för den allmänna känslan att nu får det vara nog?

En debatt för eller emot bojkott är förenklad. En riktad bojkott kan fungera, som till exempel att frysa ut nationer i sportsammanhang. Frihandel med massiva skygglappar för alla problem kan vara oerhört skadlig. Sanningen är den att vi inte har några större problem med att bedriva handel som leder direkt till förtryck, utsugning och skeva maktförhållanden. Annars hade vi ju inte pushat så hårt för orättvisa EPA-avtal och korrupta vapenaffärer eller haft så lätt att handla billiga varor som vi vet är oetiska. Det är först när folk protesterar på allvar och detta når media som vi ängsligt börjar skruva på oss. Att få det till att Sverige egentligen ligger bakom de framgångsrika protesterna är en fantastisk retorisk cirkusakt.

Recent Posts