Svårt att hinna blogga

På söndag far jag och min kollega iväg på en långresa – Johannesburg, Mbombela, Maputo, Swaziland, Durban. Därför sitter jag med bokföring som halkat efter och mitt i allt bjöds jag in till Grahamstown för att vara med på intervjuer med lantarbetare. Arbetarna kommer från gårdar som är del av ett program för att omfördela land till fördel för fattiga och förfördelade. Tyvärr fungerar det inte så bra, och vår partnerorganisation ECARP är en av de få aktörer som gräver i problemen och stöder arbetarnas kamp för rättvisa. Mer om det på bloggen senare och i julnumret av Afrikagruppernas medlemstidning AGERA.

Recommended Posts