Stort motstånd mot förslaget om sekretesslagstiftning

Igår bjöd kampanjen Right 2 know in till ett öppet möte i Kapstaden för att diskutera det lagförslag som regeringen förväntas presentera till parlamentet inom kort. Ett hundratal människor slöt upp och uttryckte oro, minst sagt, för vad som komma skall skulle lagen klubbas igenom. Många poängterade att kampanjen fokuserat för mycket på vad lagen skulle innebära för media och för lite på vad lagen skulle innebära för ”vanligt folk”. Med en lag som tillåter alla statliga organ att på eget bevåg sekretessbelägga dokument lurar stora faror för människor att kunna kontrollera att beslut som rör samhällstjänster verkligen genomförs.

Kampanjen har samlat 500 organisationer som motsätter sig lagförslaget och 15 000 personer har hittills skrivit under en protestlista. En stark anledning till att regeringen önskar se lagen röstas igenom snabbt antas vara den vapenaffärerna som gjordes 1999, med de svenska SAAB Jas Gripenplanen bland annat. I september kommer fallet tas upp i den konstitutionella domstolen och lagen skulle då smidigt kunna dölja viktiga dokument med hänvisning till nationens säkerthet.

Det är intressant att kunna följa debatten på nära håll, inte minst sedan nya dokument framkommit som kan avslöja Sveriges inblandning i mutskandalen runt vapenaffären.

Recommended Posts