Stolthet, självförtroende, gemenskap

En och en kommer de gående direkt efter sina arbetspass på vingården i Grabouw/Västra Kapprovinsen; Anna Turies, Helen Skirmnds, Saartjie Maaggot , Sofia Booysen och Aleta Plootjies.

Alla är de medlemmar i Sikhula sonke –en fackförening för kvinnliga lantarbetare. Sikhula sonkes litterära betydelse, Vi växer tillsammans, är talande för kvinnornas kamp. Under samtalet återkommer hela tiden orden stolthet, självförtroende och gemenskap. Det är tydligt att de ser sig som en grupp, där den enskildes insats är irrelevant i berättelsen om deras kamp för bättre arbetsvillkor, bättre bostadssituationer, bättre liv.

Jordbrukssektorn är en utav Sydafrikas sektorer med absolut sämst arbetsvillkor. Det är dessutom en sektor som visat sig svår att organisera, av flera anledningar. En anledning är av geografisk karaktär. Gårdarna ligger på stora avstånd från varandra och arbetarna är därför utspridda över stora landytor, till skillnad från till exempel gruvindustrin.  Att gårdarna både är hem till arbetare och privat mark ägd av farmaren försvårar också möjligheter till organisering och skiljelinjen mellan privat- och arbetsliv blir suddigt.

Sofia ger ett tydligt exempel:
-När min man dog för två år sedan skulle jag varit tvungen att lämna mitt hem, eftersom huset var knutet till hans arbetskontrakt. Vi är enligt lag skyddade från att vräkas i såna här fall men lagen bryts ofta och hade jag inte haft min fackförening bakom mig hade jag varit hemlös nu.

Anledningen till att de valt att starta ett fackförening för kvinnor bottnar i att endast män var inbjudna till förhandlingar med farmaren tidigare.

-Det gjorde oss arga! Vi hade ingen möjlighet att ta upp frågor som rörde oss kvinnor. Till exempel hade jag inte tillgång till skyddskläder som min man vid samma arbete. När jag tog upp det med farmaren fick jag en lång utläggning med diverse undanflykter. Men jag gav mig inte och idag har jag samma utsrustning som min man. Nu håller jag på att förbereda mig för att löneförhandla. Varför ska jag inte ha samma lön som min man? -frågar Anna retoriskt och brister ut i skratt åt det självklara.

En stor förändring Sikhula sonke åstadkommit är skriftliga lönebesked. En detalj så självklar för de flesta av oss att det är lätt att förbise dess vikt. Att få sin lön med redovisade avdrag, övertid, arbetslöshetsersättning och helgdagar kan göra stor skillnad för den faktiska utbetalningen. Arbetare utan uttryckliga lönebesked vet sällan vad de egentligen ska tjäna eller om farmaren dragit av skyddskläder som inte ska betalas av arbetaren.

Med stolthet i rösten berättar Aleta:
-Vi har lyckats förhandla oss till löner över miniminivå och vi tar upp frågor om säkerhet. Kollektiv vägrade vi en dag att gå till arbetet när farmaren besprutade fälten med farliga kemikalier. Idag tillåts ingen gå ut i fälten vid farlig besprutning. Om det är något vi känner att vi inte borde göra så strejkar vi vilket gjort att farmaren idag respekterar vad vi har att säga.

Vill du stödja Sikhula sonkes kamp för bättre levnadsförhållanden kan du göra det här.

Recommended Posts